Hur ser jag mina kampanjer i Google Analytics?

Du kan enkelt se statistik för dina kampanjer i Google Analytics. 

Innan du sätter igång, behöver du göra några enkla inställningar i Rule, följa instruktionerna här.

Rule lägger sedan automatiskt till,  Source = rule och Medium = email samt Campaign som du väljer själv. 

När du loggat in på ditt konto i Gooogle Analytics, ser du din statistik från Rule under 

  • Acquisition > Campaigns > All Campaigns
  • Sen behöver du klicka på "Source / Medium" i kampanjvyn, där kommer du att kunna välja rule / email.
  • För att få ut statistik uppdelat på respektive kampanj behöver du även välja "Secondary dimension" > Commonly used > Campaign.

Klart! Nu kan du se statistik från dina kampanjer i Google Analytics.

Notera att antalet klick kan skilja sig åt i Rule och Google Analytics. I GA räknas sessioner dvs besök som är 30 sekunder eller längre, medan i Rule räknas varje klick.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss