Hur ser jag mina kampanjer i Google Analytics?

Nedan ser du instruktioner om hur du i Google Analytics hittar statistik från dina kampanjer. Vill du veta hur du ser kampanjernas resultat direkt i Rule se här.

- Statistik från Rule i Google Analytics visas under Traffic Sources > Sources > Campaigns 

- Sen behöver du klicka på "Source / Medium" i kampanjvyn, där kommer du att kunna välja rule / email.

- För att få ut statistik uppdelat på respektive kampanj behöver du även välja "Secondary dimension" > Traffic sources > Campaign

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss