Webhooks

Webhooks är en funktion i webbkoden som talar om för en webbsidas innehavare när det händer något på webbsidan. Händelserna kan vara ifyllda formulär, kommentarer eller andra bidrag. De skickas först till webbservern och därifrån vidare till en webbsida eller annan tjänst som webbsidans ägare ställer in i förväg. ett mejl eller sms när någon skriver en kommentar. Poängen är att man slipper kolla om det har hänt något på webbsidan. Man får veta det när det händer. 

  • För att komma åt Webhook sektionen på ditt Rule konto måste du logga in och klicka på "Inställningar" ifrån startsidans meny.
  • När du har klickat på Inställningar kommer du till en vy där du ser flikarna: Konto, användare, utvecklare och admin, klicka på "Utvecklare" fliken. När du klickat på fliken kommer du mötas av följande vy:

  • Under Webhooks sektionen kan ansvarig utvecklare ställa in önskade webhooks.

Här finns mer teknisk dokumentation om web hooks https://www.rule.se/apidoc/#webhooks

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss