SPF-filter för att undvika skräpkorgen och få högre öppningsfrekvens

SPF (Sender Policy Framework) är ett enkelt och smart sätt att öka chansen att nyhetsbrevet hamnar i mottagarens inbox istället för att flaggas som spam. 

I korta drag är det ett system för att öka säkerheten med e-post och förhindra att andra utger sig från att skicka e-post i ditt namn. Med SPF på plats, så bestämmer er domän vilka som har rätt att använda er domän som avsändare.

Läs mer om vad SPF är här.

Domännamn: Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet. 

När du skickar mail via Rule, så är det alltså bra att du ”godkänner” att vår server skickar mail i ert namn. Exempel: nyhetsbrev@dittföretag.se

Att ställa in SPF är enkelt och tar bara några minuter

Eftersom ändringen ska göras på ert domännamn, så behöver du logga in på er DNS-hosting, ex Loopia.se som vi använder i detta exempel. Det är oftast IT-avdelningen internt som har koll på företagets domän och kan assistera med att ställa in SPF eller kolla så att det är korrekt inställt.

  1. Logga in på din DNS och välj det domännamn som du vill använda som avsändare.
  2. Klicka på DNS-editor.
  3. Klicka på ”Lägg till Record”.
  4. Välj typ ”TXT”
    TTL (Time to live) bestämmer hur ofta värdet ska kollas av i sekunder, standard är 3600 och det blir alldeles utmärkt.
  5. I rutan data ska du lägga till följande: v=spf1 a mx include:_spf.rulemailer.com ~all
  6. Om ni även har andra mailservrar, som ni använder för att skicka mail i ert namn, är det bra att ni även lägger till dem också.

För att sedan testa så att systemet är korrekt på plats kan du ta hjälp av denna information.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss