SPF-filter för att undvika skräpkorgen/högre öppningsfrekvens

SPF (Sender Policy Framework) är ett enkelt och smart sätt för att öka chansen att nyhetsbrev hamnar i inboxen och undviker att flaggas som spam. 

I korta drag är det ett system för att öka säkerheten med e-post och förhindra att andra utger sig från att skicka e-post i ditt namn. Med SPF på plats, så bestämmer er domän vilka som har rätt att använda er domän som avsändare.

Domännamn: Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet. 

När du skickar mail via Rule, så är det alltså bra att du ”godkänner” att vår server skickar mail i ert namn, ex nyhetsbrev@dittföretag.se.

Är du tekniskt bevandrad, så är det  include:_spf.rulemailer.com som du ska lägga till.

Att ställa in SPF är enkelt och tar bara några minuter

Eftersom ändringen görs på ert domännamn, så behöver du logga in på er DNS hosting, ex Loopia.se som vi använder i detta exempel.

  1. Logga in på din DNS och välj det domännamnet som du vill använda som avsändare.
  2. Klicka på DNS-editor.
  3. Klicka på ”Lägg till Record”
  4. Välj typ ”TXT”
    TTL (Time to live) bestämmer hur ofta värdet ska kollas av i sekunder, standard är 3600 och det blir alldeles utmärkt.
  5. I rutan data ska du lägga till följande: v=spf1 a mx include:_spf.rulemailer.com ~all
  6. Om ni även har andra mailservrar som ni använder för att skicka mail i ert namn, är det bra att ni även lägger till dem också.

English: 

To make sure you avoid unnecessary spam filters, we recommend revising your SPF settings for your domain. SPF stands for the Sender Policy Framework and in brief, it clarifies the ability to send emails via your domain. We have collected more info about the SPF settings here.

To then test your domain, you can use the following site:  https://www.mail-tester.com/ Then you get a rating and explanations of what parts you should review. To complete a test, follow the steps below:
Go to  https://www.mail-tester.com/ and copy the address in the white box.
Paste the copied address into the preview field in your Rule campaign.

Then go to  https://www.mail-tester.com/ again and click on the blue link "Then check your score". Then a result followed by indicators will appear on details and settings that may be reviewed. Good luck!

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss