Journey Builder - SMS


Komplettera ditt innehåll med SMS i Journey Builder.

För att sätta upp SMS i din Journey skapar du upp en ny sektion av typ SMS. Och kopplar ett segment till vilka du vill skicka till. När då dina medlemmar matchar segmentet och utskicksinställningarna skickas SMS:et till medlemmarna automatiskt. 

Skapa Innehåll i dina SMS 

Här väljer du segmentet som du vill skicka till, är det samma som huvudsegmentet så väljer du samma här. Inne i SMS-editorn skriver du ditt meddelande. Avregistreringslänken skapas upp automatiskt och är klickbar.

Olika variationer av samma utskick 

Du har möjlighet att dela upp dina utskick hur du vill, det kan vara olika innehåll, språk eller vad du önskar. Det viktigaste är att medlemmarna matchar segmentet kopplat till flödet i din Journey (se bild nedan) I detta fall OrderCompleted och Språk. Läs mer om hur segmentering i Journey Builder fingerar här

I nästa steg har vi valt att dela upp utskicket på vilket språk som är kopplat på medlemmen. 

Tips!

Man kan även segmentera på OrderCompleted på flödesnivå och ha olika varianter av SMS:et beroende på vilken kundtyp man tillhör. I exemplet nedan skickas en version till kunder som är i segmentet OrderCompleted och den andra versionen är till VIP-kunder

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss