Exkludera medlemmar i filter med specifik tagg

En medlem kan finnas i flera taggar samtidigt. Om man t.ex. vill se alla medlemmar som enbart finns i taggen OrderProcessing och inte i OrderCompleted kan man exkludera dessa medlemmar i ett filter. För att göra det skapar man upp ett filter som vanligt. Och så man väljer taggar som filtret ska baseras på i detta fall OrderProcessing, sedan väljer man taggen man ska exkludera. För att göra det skriver man "-" (minus) innan och väljer tagg. 
Resultatet av detta filter visar då enbart medlemmar som endast finns i taggen OrderProcessing och inte i OrderCompleted.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss