Vad innebär statistiken för kampanjen?

På startsidan visas senaste veckans statistik över nytillkomna medlemmar dag för dag samt en överblick över senaste kampanjernas öppningar och antal klick.

Du kan även se din statistik för specifika kampanjer genom att gå till Kampanjer och klicka på Översikt vid varje kampanj.

Öppnat: Antalet unika öppningar av nyhetsbrevet. (Notera att antalet öppningar på individnivå registrerar en öppning varje gång som e-postklienten uppdateras. Även om e-postmeddelandet vidarebefordrats, så registreras öppningarna på den ursprungliga mottagaren. Därför kan antalet uppfattas som missvisande.)

Klickat: Antalet mottagare som klickat på någon länk i mailet.

I browsern: Antal klick som gjorts för att läsa mailet i webbläsaren.

Avanmälningar: Antal mottagare som valt att avskriva sig nyhetsbrevet.

Studsar: Antal brev som blivit stoppade av mottagande server. Typiskt förekommande orsaker kan vara, s.k. hard bounce, t.ex. felstavad adress eller s.k. soft bounce som misslyckad leverans till följd av tillfälliga problem som exempelvis full inkorg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss