Integrera Facebook anpassade målgrupper med Rule

En anpassad målgrupp är ett alternativ för annonsmålgrupper som hjälper annonsörer hitta befintliga målgrupper bland användare på Facebook.

Du kan använda källor som kundlistor, webbplats, app-trafik eller interaktion på Facebook för att skapa anpassade målgrupper över personer som redan känner till ditt företag.

Läs mer om vilka typer av anpassade målgrupper som du kan skapa:

Du kan skapa upp till 500 anpassade målgrupper per annonskonto.

När du är redo att utöka din verksamhet kan du använda din anpassade målgrupp för att skapa en lookalike-målgrupp. Lookalike-målgrupper är listor över personer som liknar de personer som för närvarande interagerar med ditt företag och som du vill rikta reklam till.

Läs mer om lookalike-målgrupper.

Om integrationen

Med Rules integration mot Facebook-målgrupper kan du via ett segment inne i Rule trycka på "Anslut"- knappen inne i segmentet. Då kommer aktiva medlemmar i segmentet hamna i en ny anpassad målgrupp i Facebook Målgrupper.  

Exempel på segmenteringar från Rule till Facebook Målgrupper skulle kunna vara medlemmar som inte handlat på 120 dagar, genom att skapa upp en målgrupp på dessa medlemmar kan man då nå dessa i fler kanaler än mail och SMS.

Installation

För att integrationen ska fungera behöver man ha ett Facebook företagskonto med Ads Manager kopplat. Har du flera företagskonton kopplat till Facebook Ads Manager kommer du i login-steget välja vilket konto du ska koppla. 

När man ska skicka en målgrupp till Facebook för första gången behöver man logga in på sitt Facebook Business konto, samt acceptera villkoren nedan.

Skapa segment

  1. Håll musen över "Medlemmar"
  2. Sedan in på "Segment"

Sedan väljer du ett redan uppsatt segment, eller skapa ett nytt. Läs om hur man sätter upp ett segment

  1. Klicka på "Anslut extern målgrupp"
  2. Sedan "Anslut" på Facebook målgrupper

När man kopplat Rule och Facebook, överförs medlemmarna direkt och man får en notis att exporten gått igenom. Om det är ett stort antal medlemmar (100 000 stycken eller flera kan det ta några minuter)

  1. Här ser du om det är anslutet
  2. Vilket konto som är kopplat
  3. Hur många kunder som hamnat i segmentet
  4. Om du vill synka igen

När man loggar in på https://business.facebook.com/ och klickar sig vidare till "Målgrupper" ligger där målgruppen som nyss skapats klickar du på den kan du se antalet rader (medlemmar) från segmentet. 

Hur ofta kan man uppdatera?

Vi använder oss av ersätt lista när vi uppdaterar då det inte påverkar nuvarande kampanjer man kan ha igång. Det betyder att varje uppdatering måste jobbas igenom av Facebook och kan ta upp till 24 timmar innan man kan skicka en ny lista.Vi visar ett meddelande om att Målgruppen inte är redo för uppdatering om den är under uppdatering. 

Du kan också se status under Facebook Målgrupper genom att klicka på Målgrupper -> Åtgärder -> Redigera. Om "Ersätt kunder" är grå betyder det att Facebook jobbar med ändringarna från Rule. Behöver du en ny uppdaterad målgrupp när en äldre bearbetas rekommenderar vi att du skapar ett nytt segment. Tänk på att ändringar i målgrupper kan ta upp till 48 timmar innan de reflekteras i kampanjer enligt Facebook.


Kryptering

All data som skickas till Facebook är krypterad med  SHA256 Algoritm. Du kan läsa mer om hur Facebook beskriver krypteringen av användarinformation 


Felsökning

Om en målgrupp inte vill skickas över från Rule till Facebook Business-konto så kan man testa att skapa upp en målgrupp manuellt i Facebook och importera in testmedlemmar. 


Kontakta gärna support@rule.se vid frågor 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.