Tips för att öka din kundbas

Öka din kundbas och antalet prenumeranter

De flesta som jobbar med digital kommunikation av något slag har ofta som mål att öka sin kundbas och få in fler prenumeranter för att således öka sin omsättning. Det finns tekniska lösningar för hur du kan öka din kundbas och antal prenumeranter och så finns det strategiska lösningar. Båda delar är lika viktiga att ta hänsyn till och väva in i sin digitala strategi för att kunna expandera sin kundbas. I detta inlägg kommer vi dela med oss av tre framgångsrika lösningar på hur du strategiskt kan öka din kundbas och antal prenumeranter.

Gör det enkelt för kunden att konvertera

Först och främst och kanske absolut viktigast – gör det enkelt för dina kunder att opta in, alltså signa upp för din tjänst eller prenumerera på ditt nyhetsbrev. Ju synligare dina CTA knappar är, desto större chans är det att en besökare konverterar. Det finns några ställen som är exemplariska att placera  CTA  knappar på för just nyhetsbrev sign-ups och två av dessa ställen är i footern på din hemsida och i checkouten efter att kunden har handlat något hos dig. I övrigt så bör du se till att CTA för att skapa konto eller bli medlem, alltid bör vara synlig när kunden befinner sig på din sida. Ett tips är att sätta CTA knappen som sticky navigation så att kunden alltid ser den. 

stivky navigation, öka din kundbas och antalet prenumeranter

Referral marketing sker automatiskt med nöjda kunder

Kommunikation med relevanta budskap leder till nöjda kunder och för en nöjd kund faller det naturligt att dela med sig av budskap man finner inspirerande till nära och kära. Det innebär att goodwill sker per automatik när rätt kommunikation når rätt mottagare. Det finns också många bra tekniska lösningar för referral marketing i form av popup formulär som vår partner Redeal erbjuder. Exempelvis kan du i samma pop-up ruta som kunden kan signa upp sig till ditt nyhetsbrev, också inkludera en referral länk om att “tipsa en vän att prenumerera”. Vill du öka chansen ytterligare för både sign up och referral, kan du också utlova en belöning efter genomförandet i form av tex 10% på nästa köp.

öka din kundbas och antalet prenumeranter, redeal, widget

Koppla på alla dina befintliga system till Rule

De flesta företag använder flera olika externa system för att administrera sina hemsidor, sin kommunikation och marknadsföring. Genom att koppla ihop alla dina system i Rule, samlar du alla dina kunder och din data på ett och samma ställe. Det kommer resultera i att du både får en bättre överblick över utvecklingen av din kundbas samt smidigare kan hantera kunddatan som kommer in från alla olika kanaler. När dina kunder är samlade på ett och samma ställe är det även enklare att segmentera dem och på så sätt skicka mer träffsäker kommunikation till dem, vilket går hand i hand med det vi nämnde här ovan om rätt kommunikation till rätt mottagare. 

Relevans, värde och exponering

Nyckeln till att få din kundbas att växa är relevans, värde och exponering. Med dessa tre pelare att utgå ifrån när du utformar din kommunikation och marknadsföring kommer du komma långt. När dina prospekt sedan blivit kunder, handlar det istället om att bygga, utveckla och upprätthålla relationen med prenumeranterna. När du befinner dig i det skedet kan du ta inspiration ifrån detta inlägg om hur du bäst mappar upp email genom kundresan.

Nästa steg

Nu när du har fått tips och inspiration så rekommenderar vi att du läser vår tekniska guide nedan för hur du kommer igång med detta:
Såhär ökar du din kundbas i Rule

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss