Rule Super Template™

Rule Super Template™ är en standardiserad mall med superb leveransbarhet och innehåller alla olika block man kan behöva för att ge ett personligt intryck i sin kommunikation. 

Varje block är fristående, vilket ger stor frihet i hur du vill skapa upp dina mail. 

När man beställer mallen så behöver man inte göra samtliga val nedan, (exempel är att rubrikstorlekarna är: H1- 26px, H2 - 22px, H3 - 18 px, H4 -14 är standard). 

Det vi behöver för att skapa upp mallen med kundspecifik layout i Rule är dessa val nedan:

Rubrik

Font - Sora

Storlek - H1- 26px, H2 - 22px, H3 - 18 px, H4 -14 

Färg #222

Inverterad färg #34B880

Header

Bild - PNG 

Brödtext 

Font - Roboto

Storlek - 14 px

Färg #222

CTA

Font - Helvetica

Storlek - 12px

Färg knapp #34B880

Färg text #fff

Bakgrund 

Sida - #f3f3f3

Mall - #fff

Länkar i footer

www.facebook.com/goodvibes

www.instagram.com/goodvibes

www.linkedin.com/goodvibes

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss