Beställa mall eller justeringar i mallen. / How to order a new template and adjustments in templates.

(See below for information in english)

För justeringar och/eller uppdatering av er grundmall: 

- Gå till menyn Mallar. 

- Där beställer du en ny mall som innehåller de justeringar och uppdateringar som önskas. Ladda upp din PSD-fil (Photoshop-format) och skicka den till oss enligt bilden nedan: 

- Kostnad för justeringar i mallar är 1150 SEK/timme. Samla önskade justeringar i ett dokument och skicka underlaget till oss via  support@rule.se så kommer din mall uppdateras inom kort. 

Observera att korrigeringar i grundmallen som görs av Rule Communication inte påverkar kampanjer i Utkast. Därav behövs en uppdatering av mallen för att ändringar ska bli synbara genom att klicka på "Ändra mall"/"Change template" i e-postbyggaren. 

Lycka till med kampanjerna!

/Team Rule

-- 


For adjustments and/or updates of your newsletter template:

- Go to the Templates menu via the drop down bar on your left side on the screen.

- There you place your order for a new template by loading up your PSD-file (Photoshop format) and send it to us as shown below: 

- Our fee for template changes is 1150 SEK/h. Please describe and send all the alterations and updates you want to be done to  support@rule.se and the updated template will be presented directly in your account shortly. 

Please note that changes that are made doesn't effect campaigns in the Drafts menu. Therefore you need to reload the template to be able to see the changes. You are doing so by clicking "New mail" or "Change template" within the email editor. 

We wish you good luck with your campaigns! 

Best, 
Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss