Beställa mall eller justeringar i mallen / How to order a new template and adjustments in templates.

(See below for information in english)

För att beställa en ny mall eller för komplett uppdatering av existerande mall:

- Från huvudmenyn går du till Mallar och klickar sedan på ny mall följt av beställ en ny mall.

- Där beställer du en ny mall som innehåller de justeringar och uppdateringar som önskas. Ladda upp din PSD-fil (Photoshop-format) och skicka den till oss enligt bilden nedan.

 För justeringar av en mall:

Kostnad för justeringar i mallar är 1150 SEK/timme. Samla önskade justeringar i ett dokument och skicka underlaget till oss via support@rule.se så kommer din mall uppdateras inom kort. Om det gäller en liten korrigering går det bra att bara maila sin förfrågan utan att skapa upp ett dokument. 

Observera att korrigeringar i grundmallen som görs av Rule Communication inte påverkar kampanjer i Utkast. Därav behövs en uppdatering av mallen för att ändringar ska bli synbara genom att klicka på "Ändra mall"/"Change template" från e-postbyggaren, eller via att klicka på kampanjer-->nytt email från huvudmenyn.

-- 

To order a new template or completely updating your existing template:

- Go to the Templates via the drop down bar on your left side on the screen. Click on new template followed by order a new template.

- There you place your order for a new template by loading up your PSD-file (Photoshop format) and sending it to us as shown below: 

To make some changes in your template:

- Our fee for template changes is 1150 SEK/h. Please describe and send all the alterations and updates you want to be done in a compiled document to  support@rule.se and the updated template will be presented directly in your account shortly. If you only want a minor change to be done, email support directly without compiling a document.

Please note that changes that are made doesn't effect campaigns in the Drafts menu. Therefore you need to reload the template to be able to see the changes. You can do so by clicking "New mail" from the campaigns menu or "Change template" within the email editor. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss