Beställa mall eller justeringar i mallen.

För att beställa en ny mall eller en uppdatering av existerande mall:

För att beställa en ny mall eller justeringar i en existerande mall, maila alltid till support@rule.se

- Dit skickar  du en ny mall som innehåller de justeringar och uppdateringar som önskas. Ladda upp din PSD-fil (Photoshop-format) och skicka den till oss enligt bilden nedan. Har ni inte möjlighet till att skapa en PSD-fil så fungerar även följande PDF, sketch, invision, InDesign. 

Kostnaden för en ny mall är 1450 kr, är du en helt ny kund är din första mall utan någon kostnad.  

För justeringar av en mall:

Kostnad för justeringar i mallar är 1250 SEK/timme. Samla önskade justeringar i ett dokument och skicka underlaget till oss via support@rule.se så kommer din mall uppdateras inom kort, max 5 arbetsdagar från och med att allt material har inkommit. Om det gäller en liten korrigering går det bra att bara maila sin förfrågan utan att skapa upp ett dokument. 

Observera att korrigeringar i grundmallen som görs av Rule Communication inte påverkar kampanjer i Utkast. Därav behövs en uppdatering av mallen för att ändringar ska bli synbara genom att klicka på "Ändra mall"/"Change template" från e-postbyggaren, eller via att klicka på kampanjer-->nytt email från huvudmenyn.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss