Rule Postman collection

Rule har byggt en Postman collection för att göra det enkelt att testa Rule’s API med ditt konto i Rule. Särskilt användbart är det när du arbetar med att bygga en egna integration som använder Rule’s API för att skicka och hämta data.

Om Postman

Postman är ett program som låter utvecklare testa, dela och dokumentera API. Att använda Postman collections sparar tid eftersom du inte behöver gå igenom API-dokumentationen för att ställa in API routes manuellt.

Att använda Postman

Att ställa in Postman är enkelt.

Rule’s Postman collection kan hämtas direkt från Rule's API dokumentation:

Du laddar in Rule’s Postman collection antingen via webbläsaren eller via Postman på din dator. Du behöver skapa ett gratiskonto för att använda Postman om du inte redan har ett. 

När du har laddat in Rules v2 Postman collection så hittar du den under Collections-sektionen i Postman.

För att börja använda Postman collection behöver du först lägga in en Rule API-nyckel från Rules sida för utvecklare och klistra in den i “Token”-fältet.

Nu skall du kunna köra alla de router som finns i din Postman collection utan att behöva ställa in fler saker, då alla router är förifyllda.

När du ska göra ett anrop väljer du helt enkelt vilken route du vill testa och klickar på ‘Send’-knappen. Responsen du får från anropet kommer att visas i nedre delen av rutan.

Nu är installationen av Rule Postman collection klar!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss