Rule Node SDK

Lättare integration med er produkt med vårt utvecklingskit för Node.js

Nu kan våra kunder som utvecklar sina egna system enklare integrera med Rule. Vi har släppt ett API utvecklingskit som man kan importera i sin kod. För att sedan snabbt och enkelt kunna hantera sina subscribers och trigga automationer.

Exempel på API integrationer

  • Lägg till och ta bort prenumeranter från er produkt
  • Uppdatera taggar och custom fields automatiskt från er data
  • Skapa avancerade slingor för olika automationer
  • Skicka kampanjer som samlar data genom er egen plattform

Komma igång

Installation och instruktioner om hur man använder Rule SDK finns på SDK hemsidan.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.