Back in stock

Back in stock är en del av vårt Product Alerts API och kan användas för att meddela kunder när en produkt som sålt slut har fyllts på i lager igen. 

Fördelen med Back in stock är att kunden själv kan välja att prenumerera på uppdateringar som rör  en specifik produkt. När lagerstatusen för produkten ändras och uppdateras kommer ett urval av de kunderna som valt att prenumerera, få ett meddelande om detta. 

Hur många som får meddelandet om att produkten finns tillgänglig beror på hur mycket som finns i lager gentemot hur många som valt att prenumerera på back in stock-meddelandet. Det går att anpassa Inställningarna för hur och när ett utskick skall göras. 

Genom att använda Product Alerts API kan du få dina kunder mer engagerade samtidigt som kommunikationen blir mer relevant och träffsäker. Fler användningsområden för Product Alerts API förutom back in stock-funktionaliteten är:

  • Coming soon för nya produktlanseringar.
  • Pre-order för att fånga upp intresset innan en produkt tillverkas.

För att få tillgång till Back in stock-funktionaliteten behöver du ha kunskap om programmering, eller tillgång till en utvecklare som kan hjälpa till med att installera Product Alerts API.

När uppsättningen är klar och gruppen "Rule-ProductAlert" har skapats upp i ert konto, så kan ni aktivera Historisk data för denna. Om ni inte aktiverar Historisk data så kommer varje bevakning överskrivas med den senaste. 

Allt du behöver för att komma igång hittar du här!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.