Integrera Vendre med Rule

Vendre är en komplett e-handelsplattform som innehåller alla de komponenter du behöver för att driva e-handel, oavsett om du säljer b2c, b2b eller ett eget varumärke. 

Med integrationen mellan Rule och Vendre kan du automatiskt synka och skicka över händelser som sker i din webshop direkt in till ditt konto i Rule, för att smidigt nå ut till kunder med via av e-post och sms. 

Bearbeta dina kunder direkt efter att de har handlat i din shop med hjälp av automationer i Rule som baseras på köpbeteendedata från din butik. På så sätt kommer din kommunikationen blir mer träffsäker och personaliserad. 

Om integrationen

Denna integration använder Vendre webhook-triggers för att skicka kund- och orderdata till Rule när vissa händelser inträffar på Vendre plattformen.

Ytterligare information om Vendres webhooks och API hittar du här.

Användning

Webhook händelser i Vendre    Tagg i Rule Data som skickas
Rule
Beskrivning
Customer Added   Vendre, Newsletter* Subscriber Data Utlöses när en ny kund skapas (t.ex. en ny kund skapar en beställning)
Customer Updated   Vendre, Newsletter* Subscriber Data Utlöses när kundinformation uppdateras
Customer Deleted   - - Prenumerant tas bort från Rule
Cart Updated CartInProgress Subscriber & Cart Data Kundvagnen uppdaterad
Order Completed   OrderCompleted Order Data Utlöses när en beställning är klar i Vendres webbshop

* Nyhetsbrevstaggen används när kunden markerar kryssrutan "prenumerera på nyhetsbrev" vid kassan

Obs: Alla händelser utlöses från skyltfönstret. Att uppdatera eller lägga till kunder från adminpanelen kommer inte att utlösa webhook-händelser.

Datafält som skickas till Rule 

Subscriber Fields

Subscriber.Source (Vendre)
Subscriber.AddressCity
Subscriber.AddressCountryId
Subscriber.AddressPostcode
Subscriber.Street
Subscriber.Street2
Subscriber.Company
Subscriber.MarketID
Subscriber.Gender
Subscriber.NameAlias
Subscriber.NameFisrt
Subscriber.NameLast
Subscriber.Birthday
Subscriber.GroupId
Subscriber.DateAdded
Subscriber.DateModified

Cart Fields

Cart.Products (JSON - see below)
Cart.Names
Cart.Models
Cart.Manufacturers
Cart.ProductTags

Fältet  Cart.Products innehåller en JSON-formaterad array med information om produkten/produkterna i en beställning:

id_string
id
image_id
image_path
quantity
model
name
price
final_price
tax
tax_class_id
weight
package_content
unit
external_id
category_name
manufacturer_name
tag_names

Order Fields

Order.ID
Order.BillingName
Order.BillingCompany
Order.BillingStreetAddress
Order.BillingStreetAddress2
Order.BillingCity
Order.BillingPostcode
Order.BillingCountryId
Order.Currency
Order.ShippingName
Order.ShippingCompany
Order.ShippingStreetAddress
Order.ShippingStreetAddress2
Order.ShippingCity
Order.ShippingPostCode
Order.ShippingCountryId
Order.VatDisp
Order.Date
Order.Names
Order.Models
Order.Manufacturers
Order.Products (JSON - see below)
Order.Total
Order.Totals (JSON - see below)
Order.ProductTagsSwedish
Order.ProductTagsEnglish
Order.ProductCategoriesSwedish
Order.ProductCategoriesEnglish

Fältet Orders.Products innehåller en JSON-formaterad array med information om produkten/produkterna i en beställning:

id
image_id
external_id
quantity
model
name
price
final_price
tax
tax_class_id
weight
attributes
package_content
unit
manufacturer_name

Fältet Order.Totals innehåller en JSON-formaterad array med totalkostnaden för en order:

title
text
value
tax
class

Importera historiska ordrar, en hämtning som körs en gång 

Om det finns ordrar och medlemmar i Vendre som saknas i Rule rekommenderar vi att hämta dessa, då kan man börja segmentera på sina medlemmar från dag 1. Det enda som Rule behöver är en API-nyckel från Vendre samt adress till e-handelssidan.

Skicka sedan dessa till support@rule.se. Se exempel nedan

URL: https://examplestore.com/

Vendre API-nyckel (exempel): 4wGpn-UB9lPLjygjGw9E7F4Bz-GyC-ElTz6N

Är du osäker var du hittar dessa uppgifter, kontakta Vendre.

Installation

Installationen av denna integration är snabb och enkel.
På Vendre adminpanel, navigera till avsnittet "Appar & Integration" i navigeringsfönstret och klicka på "Webhooks"

Generera och kopiera en ny Rule API-nyckel från Rule utvecklarssidan.

Webhook-URL:n ska sättas ihop med API-nyckeln som visas nedan (alternativt kan du ange din API-nyckel i textrutan nedan för att få webhook-URL:n automatiskt sammansatt).

https://ix.rule.io/vendre?apikey=APIKEYHERE

På Vendres webhook-sida, klistra in webhook-URL:n (kombinerad med API-nyckeln) i URL-fältet för den webhook du vill aktivera. Det rekommenderas att aktivera alla tillgängliga webbhooks tillgängliga för att ha den mest kompletta uppsättningen av data tillgänglig på Rule.

För att testa webhooks, trigga händelserna från webshopen för de webhooks som lagts till (som att skapa en ny order, skapa en ny kund eller uppdatera en kunds information). När en webhook har utlösts kan du se webhook-loggarna längst ner på webhooks-sidan på Vedre för att bekräfta att data skickades till Rule.

Integrationen är nu klar och du kommer kunna se kundhändelser inne i Rule-plattformen eftersom kopplingen gör så att Vendre skickar över den datan till Rule så fort en händelse inträffar.

När du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.