Integrera Nordisk E-handel med Rule

Om integrationen 

Partnerskapet mellan Rule och Nordisk E-handel gör att anslutna e-handlare, genom denna integration, kan använda sig av Rule:s tjänster. Rule kan ses som en helt egen försäljningskanal, precis som sociala medier eller Google. Det man behöver veta om kunden för att hålla sig relevant kan man ta in till Rule och skapa kampanjer och automationer med.

Användning

Nordisk E-handel Händelser

Event Trigger Beskrivning Tagg i Rule Data som skickas till Rule
Customer Updated När en kund uppdaterar sin information. UPDATE_CUSTOMER skickas tillsammans med fälten som beskrivs i sektionen Kundfält.
UPDATE_CUSTOMER Subscriber & Order Data
Cart Updated När innehållet i varukorgen ändras skickas taggen CartInProgress tillsammans med fälten som beskrivs i avsnittet Cart Updated. Eftersom varukorgen kan uppdateras i NEH utan att några ändringar görs i dess innehåll finns det viss logik för att förhindra spam med onödiga uppdateringar.
CartInProgress  Subscriber & Order Data
Order Completed När en order skapas skickas taggen OrderCompleted tillsammans med fälten som beskrivs i avsnittet Order Completed. Taggen CartInProgress tas bort.
OrderCompleted
Subscriber & Order Data

Datafält som skickas till Rule

Customer Updated

Subscriber.Source 
Subscriber.Firstname 
Subscriber.Lastname 
Subscriber.Number 
Subscriber.Street 
Subscriber.Street2 
Subscriber.City 
Subscriber.Zipcode 
Subscriber.Country 
Subscriber.State 
Subscriber.Tele
Subscriber.Cell
Subscriber.Fax 
Subscriber.Company 
Subscriber.OrgNo 
Subscriber.VATNumber 
Subscriber.CustomerType 
Subscriber.WantNewsletter 
Subscriber.Currency
Subscriber.Login 
Subscriber.OneTimeCustomer
Subscriber.CustomerCategory 
Subscriber.ctext 
Subscriber.cselect 
Subscriber.cctext 
Subscriber.ccselect

Cart Updated

Subscriber.Source 
Subscriber.Firstname 
Subscriber.Lastname 
Subscriber.Number 
Subscriber.Street 
Subscriber.Street2 
Subscriber.City 
Subscriber.Zipcode
Subscriber.Country
Subscriber.State 
Subscriber.Tele 
Subscriber.Cell 
Subscriber.Fax 
Subscriber.Company 
Subscriber.OrgNo 
Subscriber.VATNumber 
Subscriber.CustomerType 
Subscriber.WantNewsletter 
Subscriber.Currency 
Subscriber.Login 
Subscriber.OneTimeCustomer 
Order.Total 
Order.Vat 
Order.Products (see below)
Order.Variations
Order.Collections 
Order.Brands
Order.Skus
Order.AbandonedCartLink

Order Completed

Subscriber.Source 
Subscriber.Firstname 
Subscriber.Lastname 
Subscriber.Number 
Subscriber.Street 
Subscriber.Street2 
Subscriber.City 
Subscriber.Zipcode 
Subscriber.Country 
Subscriber.State 
Subscriber.Tele
Subscriber.Cell 
Subscriber.Fax 
Subscriber.Company 
Subscriber.OrgNo 
Subscriber.VATNumber 
Subscriber.CustomerType 
Subscriber.WantNewsletter 
Subscriber.Currency 
Subscriber.Login 
Subscriber.OneTimeCustomer 
Order.Total
Order.Vat 
Order.Firstname 
Order.Lastname 
Order.Street 
Order.Street2 
Order.Zipcode 
Order.City 
Order.Country 
Order.BillingFirstname 
Order.BillingLastname 
Order.BillingCompany 
Order.BillingStreet 
Order.BillingStreet2 
Order.BillingZipcode 
Order.BillingCity 
Order.BillingState 
Order.BillingCountry 
Order.BillingTele 
Order.Products (see below)
Order.Variations 
Order.Collections 
Order.Brands 
Order.Skus
Order.Number 
Order.Date

Order Products

Order.Products är en JSON-sträng från en array av objekt med följande fält

brand
category
name
vname
sku
image
price
tax
qty
subtotal
Text<n>
select<n>
vtext<n>
vselect<n>
gtext<n>
gselect<n>
btext<n>
bselect<n>
inputfields
attributes

OBS! Fält som slutar med <n> är fält som har en numerisk identifierare i sitt namn. Antalet fält är olika från butik till butik eftersom de vanligtvis bara aktiveras från butiksspecifika utvecklingar. Endast aktiva fält skickas, och alla numeriska identifierare börjar på 1.

Installation

Nordisk E-handel hanterar processen för integrationen.

Kontakta din kundansvarige på Nordisk E-handel så hjälper de dig med processen.

När du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.