Integrera Wikinggruppen med Rule

Om integrationen

Med Wikinggruppen integrerat till Rule kan du samla in orderhistorik, kund-, produkt- och beteendedata vilket ger dig insikter för segmenterad, personaliserad, automatiserad och datadriven kommunikation.

Användning

Wikkinggruppen Händelser

Tagg i Rule Beskrivning Data som skickas till Rule
OrderCompleted Beställningen fullbordad och klar Subscriber & Order Data
newsletter Kund har klickat i att de vill ha nyhetsbrev via hemsidan eller kryssat att de vill ha nyhetsbrev i checkout-flödet -

Datafält som skickas till Rule

Subscriber Fields

Subscriber.Tele
Subscriber.Company
Subscriber.Country
Subscriber.State
Subscriber.Zipcode
Subscriber.City
Subscriber.Street
Subscriber.Number
Subscriber.Lastname
Subscriber.Firstname

Order Fields

Order.Number
Order.Date
Order.Subtotal
Order.Discount
Order.Shipping
Order.Total
Order.Vat
Order.Currency
Order.Vatpercent
Order.PaymentMethod
Order.DeliveryMethod
Order.Handling
Order.BillingFirstname
Order.BillingLastname
Order.BillingNumber
Order.BillingStreet
Order.BillingCity
Order.BillingZipcode
Order.BillingState
Order.BillingCountry
Order.BillingCompany
Order.BillingTele
Order.Sizes
Order.ProductCount
Order.IndividualProductCount
Order.Names
Order.Skus
Order.Products (JSON)

Installation

Wikinggruppen hanterar processen för integrationen. 

Kontakta din kundansvarige på Wikinggruppen så hjälper de dig med processen. 

När du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Lycka till!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.