Journey Builder - Kom igång med preferenser


Vi rekommenderar att läser Journey builder introduktion innan du påbörjar denna guide!

I den här artikeln så kommer du få lära dig om preferenser för e-post. Preferenser för e-post innebär att du ger dina prenumeranter valet att själva bestämma vad för typ av e-postkommunikation de vill ta emot från dig. Det betyder att, utöver möjligheten att helt avregistrera sig har Rule även en sida för att låta kunden hantera och välja sina preferenser, utan att kunden blir avregistrerad.  
Den främsta fördelen med preferenser är att det hjälper dig som företag att minska antalet personer som avregistrerar sig från dina e-postmeddelanden. Med hjälp av preferenser kan dina medlemmar enkelt välja bort den kommunikation de inte vill ha, genom att låta medlemmarna uppdatera sina preferenser istället för att helt avregistrera sig från dina utskick. 

När du har läst den här guiden kommer du att ha med dig följande kunskaper:  

Skapa preferenser 

1. Gå till "Dashboard" 
2. Klicka på  "Preferenser" 

Klicka på "+ Ny grupp" 

1. Välj gruppnamn på din preferensgrupp
2. Här fyller du i alla preferenskategorier som du vill ha med i preferensgruppen 

Nu har du skapat en preferensgrupp.  Vill du skapa fler preferensgrupper repeterar du bara samtliga steg ovan. 
Flera preferensgrupper kan vara bra om man t.ex. har flera varumärken som man inte vill blanda ihop på sin opt-in/out-sida eftersom att varje preferensgrupp har sina unika preferenser kopplade till sig.  

Standard opt-in

Standard opt-in är en funktion som gör det möjligt för dig att bestämma vilket innehåll som ska visas för medlemmar som inte har gjort ett uttryckligt val gällande sina preferenser. Väljer du att att kryssa i rutan "Standard opt- in" på din preferens, kommer alla medlemmar som inte valt bort de preferenserna att få de utskicken fram tills dess att medlemmen själv väljer att avsluta den prenumerationen.

Prenumeranter som inte har några uttryckliga preferenser kommer som standard att behandlas som "Opt-ut", vilket betyder att om preferensen X   inte är standard opt-in. Om man importerar in 100 medlemmar, så tolkar Rule det som att dom 100 medlemmar inte ska få innehållet för preferens X.  Denna inställning kan ändras då genom att kryssa i rutan “Standard opt-in”.

När medlemmen uppdaterar sina preferenser kan de välja att prenumerera eller avsluta prenumeration (opt-in / opt-out) på olika preferenser.

Sortera ordningen på dina preferenser

Preferenser kan sorteras genom att dra preferensraden och släppa den i den nya positionen.  I "Förhandsvisning" till höger kan du se i vilken ordning preferenser kommer att presenteras för dina medlemmar.

Ändringar av sorteringsordning eller preferensnamn träder i kraft omedelbart, oavsett om avregistrerings sidanär värd för Rule eller på kundens webbplats (“Egen URL”).

Egen URL (Valfritt) 

Rule tillhandahåller en standardsida för medlemmar att uppdatera sina preferenser och avregistrera sig. Standardsidan ligger på vår server på https://app.rule.io och är utformat som Rule -appen.

"Egen URL" är en funktion för avancerade användare som vill hosta preferenssidan på sin egen webbplats. Den tekniska installationen kräver kodningskunskaper och åtkomst till din webbplats.

När den är aktiverad kan "Egen URL" anpassas helt efter ditt varumärke. Notera att detta gäller endast om du använder dig av en egen URL.

Det är möjligt att uppdatera styling för:

  • Knappar
  • Bockmarkeringar
  • Färger och typsnitt. 
  • Det är också möjligt att ändra och översätta de befintliga texterna. 

Du kan till och med lägga till bilder och längre textbeskrivningar per preferens (kom ihåg att preferensordningen är förutsägbar och kan ändras i adminvyn).

Innan du aktiverar egen URL bör du lägga till kod till din webbplats. Kopiera koden längst ner på preferens adminsidan och en utvecklare kan anpassa koden och lägga in den på er hemsida. Efter att koden finns live på din webbplats lägger du till länken till den sidan i fältet "egen URL".

Importera medlemmar med befintliga preferenser (Valfritt) 

Efter att du har aktiverat preferenser, kommer  "Tillämpa preferenser" bli tillgängligt på importsidan när du importerar medlemmar: Mer om hur du importerar medlemmar kan du läsa i artikeln importera medlemmar.

Funktionen "Tillämpa inställningar" vid import bör användas, när/om dina prenumeranter redan har gett sina uttryckliga preferenser - utanför Rule. Om medlemmar inte har gett sina uttryckliga preferenser, bör man inte importera in preferenser på dessa medlemmar utan då ska man använda sig utav " Standard opt-in". 

Koppla preferenser till ditt innehåll 

För att koppla på preferenser till ditt innehåll i Journey Builder gör du såhär:

1. Klicka på Journey builder symbolen för att se dina Journeys 
2. Välj en lane och klicka på de tre prickarna till höger i boxen. Läs mer om Lanes och Journeys i Journey builder introduktionen. 
3. Klicka på "Preferenser" 
4. Välj "Preferensgrupp "
5. Koppla "Preferens"

Lägg till länk till Opt-in/ opt-out sidan 

Det är viktigt att ha med en avregistrerings text i dina utskick. Det gör du genom att genom att öppna din sidfot i din Journey, tyck på infoga länk och klipp in  "%Link:Unsubscribe%" Viktigt att protokoll är <annan>. 
Se bild exemplet nedan. 

Vill du läsa mer om hur sidfot och sidhuvud fungerar kan du ta del av det i Journey builder introduktionen.

Länk till Preferensinställningar

Om dina medlemmar får ett email som är kopplat till en preferens så kommer de få med länken " Manage my preferences" i sidfoten.

Det är alltså inget du behöver lägga till manuellt, utan finns där preferenser så tillkommer länken i footern.Om medlemmen skulle klicka på länken "Manage my preferences" kommer den att se inställningarna för sina preferenser och det är även där medlemmen kan göra sina val . Se bilden nedan! 

Fördelen med denna länk är att medlemmen inte blir avregistrerad från något, till skillnad från en vanlig   Unsubscribe-länk. I Preferensinställningar kan de själva uppdatera vilka preferenser de vill prenumerera på vilket gör att medlemmen kan engagera sig mer i den information som medlemmen intresserar sig av. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss