Journey Builder - Kom igång med preferenser

Preferenser för e-post innebär att du ger dina prenumeranter valet att själva bestämma vad för typ av e-postkommunikation de vill ta emot från dig. Utöver möjligheten att helt avregistrera sig har Rule även en sida för att låta kunden hantera preferenser, utan att kunden blir avregistrerad. 

Den främsta fördelen med preferenser är att det hjälper dig som företag att minska antalet personer som avregistrerar sig från dina e-postmeddelanden. Med hjälp av preferenser kan dina medlemmar enkelt välja bort den kommunikation de inte vill ha, genom att låta medlemmarna uppdatera sina preferenser istället för att helt avregistrera sig från dina utskick. 

Inne i Rule kan du se din preferenssida, där kan du också se statistik för hur många prenumerationer/avregistreringar som du har per preferens. 

Skapa preferenser 

  1. Gå till adminsidan för preferense

  1. Klicka på "Ny grupp"

  1. Lägg till dina preferenser i din preferensgrupp

Standard opt-in

Standard opt-in är en funktion som gör det möjligt för administratörer att bestämma vilket innehåll som ska visas för medlemmar som inte har gjort ett uttryckligt val.

När medlemmen uppdaterar sina preferenser kan de välja att prenumerera eller avsluta prenumeration (opt-in / opt-out) på olika preferenser.

Prenumeranter som inte har några uttryckliga preferenser kommer som standard att behandlas som bortval. Denna inställning kan ändras genom att kryssa i rutan “Standard opt-in”. Om "Standard opt-in" är markerat betyder det att alla prenumeranter får detta innehåll om inte medlemmen uttryckligen väljer bort inställningen.

Sortera ordningen på dina preferenser

Preferenser kan sorteras genom att dra preferensraden och släppa den i den nya positionen. Detta är i vilken ordning preferenser kommer att presenteras för dina medlemmar.


Ändringar av sorteringsordning eller preferensnamn träder i kraft omedelbart, oavsett om avregistreringssidan är värd för Rule eller på kundens webbplats (“Egen URL”).

Live förhandsgranskning

Live förhandsvisning är en visualisering av hur preferenssidan kommer att se ut för din prenumerant. Prova att lägga till en ny preferens eller ändra sorteringsordningen - du bör se dina uppdateringar visas omedelbart.

Egen URL (Valfritt) 

Rule tillhandahåller en standardsida för medlemmar att uppdatera sina preferenser och avregistrera sig. Standardsidan ligger på vår server på https://app.rule.io och är utformat som Rule -appen.

"Egen URL" är en funktion för avancerade användare som vill hosta preferenssidan på sin egen webbplats. Den tekniska installationen kräver kodningskunskaper och åtkomst till din webbplats.

När aktiverad kan "Egen URL" anpassas heltefter ditt varumärke. Det är möjligt att uppdatera styling för text, knappar, bockmarkeringar, färger, typsnitt. Det är också möjligt att ändra och översätta de befintliga texter. 

Du kan till och med lägga till bilder och längre textbeskrivningar per preferens (kom ihåg att preferensordningen är förutsägbar och kan ändras i adminvyn).

Innan du aktiverar egen URL bör du lägga till lite kod till din webbplats. Kopiera koden längst ner på preferens adminsidan och en utvecklare kan anpassa koden och lägga in den på er hemsida. Efter att koden finns live på din webbplats lägger du till länken till den sidan i fältet "egen URL".

Skapa upp flera preferensgrupper (Valfritt) 

Man kan skapa upp flera preferensgrupper detta kommer väl till hans om man t.ex. har flera varumärken som man inte vill blanda ihop på sin opt-in/out-sida. Varje preferensgrupp har sina unika preferenser kopplade till sig.  

När en medlem uppdaterar sina preferenser görs det separat per preferensgrupp, det vill säga att din medlem inte ser inställningar från flera grupper på samma sida.

För att skapa upp en ny preferensgrupp tycker du på “LÄGG TILL GRUPP”

Importera medlemmar med befintliga preferenser (Valfritt) 

Efter att preferenser har aktiverats blir nya "Tillämpa preferenser" tillgängligt på importsidan. manuell import av medlemmar.

En eller flera preferenser kan tillämpas på hela den importerade filen. Det betyder att en fil behövs per preferens för att importeras (eller två filer om den innehåller både opt-ins och opt-out). Kom ihåg att detta är en engångsimport, framtida uppdateringar av prenumerationspreferenser sparas automatiskt i Rule. Funktionen "Tillämpa inställningar" vid import bör användas för fall där dina prenumeranter redan har gett sina uttryckliga preferenser utanför Rule.

Om medlemmar inte har gett sina uttryckliga preferenser, bör man inte importera in preferenser på dessa medlemmar utan då ska man använda sig utav " Standard opt-in" (se föregående stycke).

Koppla preferenser till ditt innehåll 

Från Journey Builder gå till en "Lane box" och tryck på dom tre prickarna. Där efter Preferenser -> Välj vilken preferensgrupp och sen koppla preferens.

Lägg till länk till Opt-in/ opt-out sidan 

Öppna footer i din Journey och markera avregistreringslänken, tryck på infoga länk och klipp in "%Link:Unsubscribe%" Viktigt att protokoll är <annan>

Länk till Preferensinställningar

Om dina medlemmar får ett email som är kopplat till en preferens så kommer de få med länken Manage my preferences i footern.

Det är alltså inget du behöver lägga till manuellt, utan finns där preferenser så tillkommer länken i footern.

Om medlemmen klickar på länken  Manage my preferences kommer dem till Preferences settings. 

Fördelen med denna länk är att medlemmen inte blir avregistrerad från något, till skillnad från en vanlig  Unsubscribe-länk. I Preferensinställningar kan de själva uppdatera vilka preferenser de vill prenumerera på vilket gör att medlemmen kan engagera sig mer i den information som erbjuds.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss