Preferenser för utvecklare

Preferenser är en funktion som gör att medlemmar kan ändra sin prenumeration genom att använda opt-in eller opt-ut för specifikt innehåll. Fördelen för medlemmar i Rule är att man inte blir avregistrerad från samtliga utskick helt, utan medlemmen förblir aktiv men kommer inte få innehållet som man avregistrerat sig från.

Kom igång

Preferenser aktiveras av Rule, läs mer om hur du kommer igång här

Medlemmar som inte har någon preferens vald är standard opt-ut. Standard opt-in kan uppdateras i admin-vyn för preferenser.

Preferenser tilldelas specifikt innehåll i Journey Builder. När preferenser är aktiva och medlemmar som matchar preferensen klickar på länken unsubscribe i mailet, kommer de att se "Update your preferences"-sidan av Rule.

Som en valbar, avancerad funktion, är det möjligt att skapa upp flera preferensgrupper,  i admin-vyn för preferenser. Denna funktion kan t.ex. användas när ett Rule-konto hanterar flera varumärken.

Egen URL

Det finns möjlighet att ställa in en egen preferenssida, om du inte vill använda den som redan är skapad av Rule

Den egna URL:en för domänen läggs in i admin-vyn för preferenser, därefter blir ett script tillgängligt som skall läggas in på Rule kundens hemsida. När preferenser är aktivt och medlemmarna som matchar preferenserna klickar på länken avregistrera i mailet, kommer den att se sin egen preferenssida. Det finns möjlighet för utvecklare att göra egna ändringar i skriptet genom att ändra i css styling:en och uppdatera text-strängar för UI. OBS Javascript-koden, får INTE ändras på något sätt.

Skriptet laddar in preferenser dynamiskt från Rule's backend. Det finns möjlighet att unikt identifiera preferenser baserat på deras namn, inuti <label>. Med detta menas att en utvecklare kan lägga till mer innehåll i form av en bild eller beskrivning per preferens. Exempel på dynamisk kod från Rule's backend:

<ul><li id="preference-id-RRRRRE"><label><span><input type="checkbox" id="preference-checkbox-RRRRRE" checked="checked"><span></span></span>Weekly News</label></li><li id="preference-id-RRRRRL"><label><span><input type="checkbox" id="preference-checkbox-RRRRRL"><span></span></span>Local News</label></li></ul>


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss