Journey Builder - FAQ

Här har vi svarat på den vanligaste frågorna för Journey Builder: 

1) Hur fungerar Header & Footer i Journey Builder?
2) Hur ändrar jag avsändare i Journey Builder?
3) Lägg till knapp med länk?
4) Hur fungerar switchar i Journey Builder?
5) Flytta content set mellan journeys?
6) Felsökning: Min Journey skickas inte?
7) Trigga mail på orderhistorik? 
8) Skicka mail när en mottagare inte har handlar på X dagar ? 
9) Hur fungerar segmentering i Journey Builder? 

1) Hur fungerar Header & Footer i Journey Builder

Det finns en separat flik för sidhuvud och sidfot på varje Journey. Den kommer man åt på dom tre punkterna i Journey menyn.  Har man en Header & Footer som man är nöjd med in en annan Journey så kan man kopiera den och lägga in en annan Journey. Hur man gör det är förklarat i filmen nedan. 


2) Hur ändrar jag avsändare i Journey Builder

För att kunna personalisera sina utskick så finns det "meta inställningar" som går att variera beroende på mottagare och content set

 • Avsändare namn är som det låter, namnet på avsändaren i mailet 
 • Avsändare email, logiskt något emailadressen 
 • Eftersom en mottagare kan matcha flera content-set i en Journey är kan mottagare från samma Journey ha olika rubriker. Det är en hirarki som sätter rubriken på mailet, om man hittar på en Journey så är första content-setet man matchar uppifrån som blir runbriken.
  • Samma sak med Pre header
 • Utm campaign är namnet som sparas i google analytics
 • Utm content är en nivå extra av data som sparas i google analytics  


3) Lägg till knapp med länk


4) Hur fungerar switchar i Journey Builder 

Här beskriver vi hur en switch fungerar, som filmen nedan visar så är det först 2 switchar (1st order, och 3+ order) jag lägger till en switch till med segment "Journey VIP" och lägger till en annan bild.

Olika switchar kopplas ihop med olika segment. Om en mottagare skulle matcha flera segment så sker prioriteringen det segment man matchar först. Så om en mottagare matchar både 3+ order och Journey VIP kommer mottagaren få 3+ order eftersom den switchen kommer först. 


5) Flytta content set mellan journeys 

För att kunna flytta ett content set mellan olika journeys så måste man först se till att trigger type är samma som du flyttar till. I detta exempel så vill jag flytta content setet "We miss you" i lanen "WIN BACK".

 1. Kolla så trigger type är samma som du flyttar från som till den nya lanen

2. Tryck på dom tre punkterna på content setet du vill flytta

Tryck på flytta till, välj Journey, och senare vilken lane

Om du vill kopiera content setet innan går det bra 


6) Felsökning: Min Journey skickas inte

 1. Kolla så det segment du valt "All" innehåller mottagare
 2. I detta exempel triggas denna Lane på födelsedag och att vi ska skicka till personer som fyller år om 5 dagar och fyller år idag, kolla om det är någon som matchar det filtret. (För felsökning kan man importera en medlem som matchar det urvalet eller ändra trigger type till kampanj och sätta dagens datum)
 3. Kolla att Lanes är aktiverade 
 4. Kolla så det finns Lane boxarna är aktiverade  
 5. Kolla så att det finns ett segment inne i Lane boxen 


7) Trigga mail på orderhistorik 

Man kan bygga upp sina win-back mail på två olika sätt, skillnaden är om man vill trigga ett mail X dagar sedan man gjorde senaste köpet eller när en order är x dagar gammal.

Skicka mail när en order är X dagar gammal

Om man väljer att trigga mailet på "Relativt datum" och medlemsfältet Order.date så hittar Journey Builder på samtliga historiska ordrar och när någon av dina ordrar är i detta fall 120 dagar gamla kommer vi skicka innehållet i "We miss you!"

8) Skicka mail när en mottagare inte har handlar på X dagar 

Om vi vill trigga ett mail på när det var X dagar sedan en mottagare senare handlat så gör man ett filter med regeln Order.date är i detta fallet 120 dagar sedan.

Ändra trigger type till repeterande och att vi ska skicka innehåller "We miss you!" dagligen. Då kommer vi bara skicka till mottagare som inte har handlat på 120 dagar. 


9) Hur fungerar segmentering i Journey Builder

Segmenteringen i Journey Builder är uppbyggd likt en tratt med hierarki, man måste tillhöra tillhöra det första urvalet för att sedan trattas ner till önskade segment. Vill man inte segmentera mer än på Lane-nivå så sätter man bara samma segment i stegen nedan. 

Lane

Första nivån av segmentering så kommer tittar vi på gruppen "OrderCompleted" det är kunder som har gjort minst ett köp och köpdatum är 80 dagar sedan.

Variabel set

Av den ovanstående gruppen har vi delat upp den i två delar, svenska och engelska mottagare. I detta läge man kan även ändra från vilken adress, rubrik och sub-rubrik

Switch

I varje språksegmenterad variant har vi delat upp på kunder som gjort sin första ordrar och VIP kunder.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss