Journey Builder - FAQ

1) Hur fungerar Header & Footer i Journey Builder

Det finns en separat flik för sidhuvud och sidfot på varje Journey. Den kommer man åt på dom tre punkterna i Journey menyn.  Har man en Header & Footer som man är nöjd med in en annan Journey så kan man kopiera den och lägga in en annan Journey. Hur man gör det är förklarat i filmen nedan. 


2) Hur ändrar jag avsändare i Journey Builder?

För att kunna personalisera sina utskick så finns det "meta inställningar" som går att variera beroende på mottagare och content set

 • Avsändare namn är som det låter, namnet på avsändaren i mailet 
 • Avsändare email, logiskt något emailadressen 
 • Eftersom en mottagare kan matcha flera content-set i en Journey är kan mottagare från samma Journey ha olika rubriker. Det är en hirarki som sätter rubriken på mailet, om man hittar på en Journey så är första content-setet man matchar uppifrån som blir runbriken.
  • Samma sak med Pre header
 • Utm campaign är namnet som sparas i google analytics
 • Utm content är en nivå extra av data som sparas i google analytics  


3) Lägg till knapp med länk


4) Hur fungerar switchar i Journey Builder 

Här beskriver vi hur en switch fungerar, som filmen nedan visar så är det först 2 switchar (1st order, och 3+ order) jag lägger till en switch till med segment "Journey VIP" och lägger till en annan bild.

Olika switchar kopplas ihop med olika segment. Om en mottagare skulle matcha flera segment så sker prioriteringen det segment man matchar först. Så om en mottagare matchar både 3+ order och Journey VIP kommer mottagaren få 3+ order eftersom den switchen kommer först. 


5) Flytta content set mellan journeys 

För att kunna flytta ett content set mellan olika journeys så måste man först se till att trigger type är samma som du flyttar till. I detta exempel så vill jag flytta content setet "We miss you" i lanen "WIN BACK".

 1. Kolla så trigger type är samma som du flyttar från som till den nya lanen

2. Tryck på dom tre punkterna på content setet du vill flytta

Tryck på flytta till, välj Journey, och senare vilken lane

Om du vill kopiera content setet innan går det bra 


6) Felsökning: Min Journey skickas inte

 1. Kolla så det segment du valt "All" innehåller mottagare
 2. I detta exempel triggas denna Lane på födelsedag och att vi ska skicka till personer som fyller år om 5 dagar och fyller år idag, kolla om det är någon som matchar det filtret. (För felsökning kan man importera en medlem som matchar det urvalet eller ändra trigger type till kampanj och sätta dagens datum)
 3. Kolla att Lanes är aktiverade 
 4. Kolla så det finns Lane boxarna är aktiverade  
 5. Kolla så att det finns ett segment inne i Lane boxen 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss