Journey Builder - FAQ

Syftet med Journey Builder är att du ska kunna kommunicera mer men samtidigt med färre utskick. När du sätter upp en Journey kommer du kunna bygga flera olika flöden, med både mail och SMS-utskick. Om en medlem eller kund matchar med flera segment i din Journey, exempelvis om ni satt upp kommunikation om "Nyheter", "Back-in-stock" och ett "Erbjudande", så skickas detta som ett sammanslaget mail till medlemmen/kunden istället för tre separata utskick. Vi rekommenderar även att du läser vår Journey Builder - kom igång guide innan du sätter igång. 

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna för Journey Builder: 

 1. Hur fungerar Header & Footer i Journey Builder
 2. Hur ändrar jag avsändare i Journey Builder
 3. Hur länkar jag i knappen?
 4. Hur fungerar switchar i Journey Builder?
 5. Flytta content set mellan Journeys?
 6. Felsökning: Min Journey skickas inte
 7. Trigga mail på orderhistorik
 8. Skicka mail när en mottagare inte har handlat på X dagar?

I Journey Builder kallar vi Header och Footer för "Sidhuvud" och "Sidfot". I varje Journey lägger du till ditt "Sidhuvud" och "Sidfot" där du ser på bilden nedan att det är inringat,  och aldrig inne i själva mailbyggaren.


2. Hur ändrar jag avsändare i Journey Builder

Inne i Editorn inne i mailet, klickar du på pilen som är inringat på bilden

Då kommer denna vyn upp. Där kan du välja att ändra både "Avsändare namn" och "Avsändare email"


3. Lägg till en knapp med länk

Du kan lägga till en knapp på två sätt, antingen finns det knapp i "Editorn", eller så kan du dra upp "Button" blocket där du vill ha den i mailet. Där kommer du kunna styla knappen efter dina preferenser och lägga till en länk. 

Den här pop-up kommer automatiskt upp när du lägger till en knapp. I det inringade fältet lägger du till länken. 


4. Hur fungerar Switchar i Journey Builder

Här beskriver vi hur en switch fungerar, som filmen nedan visar så är det först 2 switchar (1st order, och 3+ order) jag lägger till en switch till med segment "Journey VIP" och lägger till en annan bild.

Olika switchar kopplas ihop med olika segment. Om en mottagare skulle matcha flera segment så sker prioriteringen det segment man matchar först. Så om en mottagare matchar både 3+ order och Journey VIP kommer mottagaren få 3+ order eftersom den switchen kommer först. 


5. Flytta content set mellan Journeys

För att kunna flytta ett content set mellan olika Journeys så måste man först se till att trigger typen är samma som du flyttar till. I detta exempel så vill jag flytta content setet "15% rabatt" till lanen/flödet "Winback".

 1. Klicka på de tre prickarna på de mailet du vill flytta
 2. Klicka på "Flytta till"
 3. Sedan väljer du vilken "Journey" du vill flytta till
 4. Sen till vilken "Lane/Flöde"

Som du nu ser ligger mailet "15% rabatt!"


6. Felsökning: Min Journey skickas inte

Ett enkelt misstag är att man glömmer att aktivera hela "Journeyn". Dubbelkolla att allt är ligger som "Aktiv" och inte bara enbart själva mail. 

 1. Här aktiverar du hela Journeyn
 2. Även enstaka mail måste vara "Aktiva"
 3. Här ser du att alla mailen i denna "Lane/Flöde" är aktivt

Ett annat enkelt misstag som man kan göra är att man glömt välja "Segment" inne i mailet. Dubbelkolla så att du valt något här. 


7. Trigga mail på orderhistorik

Man kan bygga upp sina win-back mail på två olika sätt, skillnaden är om man vill trigga ett mail X dagar sedan man gjorde  senaste köpet, eller när en order är X dagar gammal. Vi kommer att visa båda!

Skicka mail när en order är X dagar gammal

Börja med att klicka dig in på så att vi kan byta "Trigger" typ till "Relativt datum"

 1. Klicka i "Relativit datum"
 2. Välj medlemsfält "Date"
 3. Klicka spara

Sen är det bara att fylla i efter hur många dagar du vill att det ska skickas ut, och se till att klicka i så mailet även är "Aktivit"

Skicka mail när en mottagare inte har handlar på X dagar 

Om vi vill trigga ett mail på när det var X dagar sedan en mottagare senast handlat så gör man ett filter med regeln Order.date, i detta fallet 120 dagar sedan. i filtret kan du självklart välja efter hur många dagar du vill. 

 1. Klicka på "Medlemmar"
 2. Sedan på "Segment"

Sedan på "+ Nytt segment" uppe i det högra hörnet

 1. Döp segmentet
 2. Välj taggen "OrderCompleted" 
 3. Klicka i "Vanligt segment"
 4. Skapa

Sedan får du upp denna vyn, och då ska du sätta upp regeln för ditt segment

 1. Se till att "Alla" är ifylld
 2. I första fältet väljer du "OrderDate", i nästa fält "exakt antal dagar sedan" och sist väljer du antal dagar sedan, i detta fall 120 
 3. Spara och synka

Efter att segmentet är skapat, gå tillbaka in i "Journey Builder", dubbelkolla att triggern är rätt, precis som i steget ovan. Ändra sedan segmentet till det du skapat. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.