Journey Builder - Kom igång

I denna artikel kommer vi att gå in på djupet vad Journey Builder är på ett så enkelt sätt som möjligt. Det kan verka komplext men vi kommer bryta ner det i olika steg. Du kommer snabbt märke vilket stort värde Journey Builder kommer att ge dig då syftet är att kommunicera mer med dina kunder men med färre utskick. 

Innan du börjar rekommenderar vi att du läser Journey Builder - Introduktion, där vi kort går genom hur du navigerar dig inne i den delen av plattformen.

Du kommer att lära dig:

Del 1: Hur fungerar det?

Journey Builder gör det enkelt för dig att kunna kommunicera mer med dina kunder men med färre utskick. Hur fungerar det då? Du sätter upp olika typer av flöden i din "Journey". Om du är en e-handel så kan du ha flera "Flöden", exempelvis:

  • Grattis på födelsedagen flöde
  • Era kampanjer
  • Win-back, för att aktivera kunder som inte handla något på ett tag
  • Övergiven varukorg, för att fånga upp dom som lagt varor i kundkorgen men inte slutfört ett köp
  • Produktrekommendationer,

Här ser ni ett exempel hur en Journey skulle kunna se ut. Man kan bygga på hur många mail man vill i varje "Flöde". Låt säga att en kund skulle matcha med flera av segmenten inom denna Journey, exempelvis så fyller kunden år snart, det var ett tag sedan kunden handlade och att veckans nyhetsbrev ska skickas, istället för att skicka 3 separata mail, skickas alla dessa mail i ett och samma. Nedan visar vi dom mailen kunden matchade de segmenten

Nedan ser du hur mailet ser ut efter att personen efter att ha matchat med de olika segmenten. Första mailet är för att kunden fyller år, sedan veckans nyhetsbrev och sist produktrekommendationer.

Du kan använda Journey Builder bara för att skicka ut dina kampanjer om du vill

Del 2: Funktioner

Personalisering i Journey Builder

Exempelvis i detta mail vill vi att det ska stå "Happy Birthday *förnamn*", det du gör då är att:

  1. Klicka på "Medlemsfält" så väljer du "Förnamn" 
  2. Här ser du hur det ser ut i själva mailet, men när det skickas till kund kommer det att stå personens förnamn.

Du kan lägga in "Förnamn" och andra "Medlemsfält" vart du vill i mailen, det behöver inte endast vara i rubriken.

Switchar

En switch ändrar valda delar av ditt utskick. Som bilden nedan kan visar finns det ett "+" som du kan klicka på, då kan lägga till fler varianter av samma mail. Exempelvis om du vill ha samma mail men på olika språk kan du 

  1. Första mailet vi skapade upp var till våra svenska kunder
  2. Mailet förs över och ser likadant ut, och här måste vi välja segment. Det här kanske vi vill att våra norska kunder ska få, då lägger du till den taggen ni har för era norska kunder, sen ändrar du det du vill i mailet.
  3. Sen kan du lägga till flera switchar, om ni exempelvis har en kundbas med flera språk, så kan ni lägga till de språk ni vill

Tidsinställning

Här ställer du in din tid du vill att dina mail ska skickas ut. När du bestämt tiden där, skickas alla mailen i den "Journeyn" samma tid. 

Lägg till SMS i din Journey

På den vänstra sidan finns det ett "+" tecken där du kan lägga till mail, eller SMS. Välj SMS så kan du börja skapa upp de.

Förhandsgranskning av ett eller flera mail samtidigt

Om du vill förhandsgranska ett mail, klickar du på det ögat som är i det utskicket du vill titta på, och sedan klickar du på förhandsgranska uppe i det högra hörnet. Om du vill förhandsgranska flera mail samtidigt så klickar du på "Ögat" i alla de utskicken du vill titta på, sedan klickar du förhandsgranskar och kommer då kunna se ett långt mail med alla dina val inkluderade.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.