Integrera Dialogtrail med Rule

I Rule

Rule har en väldigt bra koppling för Facbookdialoger via Dialogtrail

Logga in i Rule och gå till sidan utvecklare https://app.rule.io/#/settings/developer

Klicka på "Ny API-nyckel". API-nyckeln är en säkerhetsuppgift, så behandla den varsamt, ungefär som ett lösenord.

Klicka på "Kopiera". Nu har du API-nyckeln i din dators urklipp (urklippshanteraren).

Nu är du klar i Rule!

I Dialogtrail

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss