Integrera Redeal med Rule

Att integrera Redeal med Rule är enkelt och kräver bara några steg innan du är igång. När kopplingen är uppsatt kommer både ambassadörer och vänner skapas upp i Rule vilket möjliggör fortsatt kommunikation och ytterligare segmentering.

Steg 1 - I Rule

Logga in i Rule och gå till sidan utvecklare https://app.rule.io/#/settings/developer

Klicka på "Ny API-nyckel". API-nyckeln är en säkerhetsuppgift, så behandla den varsamt, ungefär som ett lösenord.

Klicka på "Kopiera". Nu har du API-nyckeln i din dators urklipp (urklippshanteraren).

Nu är du klar i Rule!

Steg 2 - I Redeal

När du skapar en deal i Redeal går du till Settings och till Integration Settings. Under Rule API Key kopierar du in API nyckeln du genererade i förgående steg i Rule. När du sedan har skapat upp din Redeal kampanj är du integrationen aktiverad. 

Vid behov av hjälpa kontakta support@redeal.se

Steg 3 - Klart!

Om kopplingen är korrekt uppsatt kommer det Rule nu börja berikas med medlemmar från dina Referral-kampanjer i Redeal. Dessa skapas med taggarna.

När du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss