Filtrera på spärrade medlemmar

Du kan filtrera på spärrade medlemmar i Rule, detta gör att du får mer information om dina medlemmar och kan se om dessa avregistrerat sig från mailkampanjer, smskampanjer, transaktionella sms och transaktionella mail.

För att göra det så skapar du ett nytt filter.

  1. Väljer vilken tagg som filtret ska baseras på:

2.  Under regler väljer man "Spärra" är lika med den spärrningen som ni vill kolla på:

3. Spara regeln och därefter kommer ni kunna se vilka som spärrat sig.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss