Kopiera filter

Att kopiera filter

Om ni vill kunna kopiera filter som ni redan har, med samma taggar, samma regler, så kan ni göra det på det här viset:

- Ni klickar er in på filtret ni vill kopiera, och sedan klickar på den gröna kopiera-knappen, se nedan:

När filtret sedan är kopierat och klart, kommer ni finna det kopierade filtret under era filter, med samma namn som det filtret ni kopierat av med ett "copy" på slutet. Ni kan ändra namnet på filtret genom gå in och klicka på namnet och sedan klicka på bocken så sparas det nya namnet på filtret. 

Tveka inte att höra av er ifall ni har några funderingar eller frågor.
Rule Support team
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss