Hur ändrar jag färg på länkar i Rule?

I bilden nedan kan vi se att länktexten i knappen är blå. Detta beror på att blått är standardfärg på länkar i Rule. För att manuellt ändra färg på länken i en knapp eller text, följ stegen nedan. Överst beskrivs hur du ställer in samma färg på alla länkar. I nästa exempel beskrivs hur du ställer in olika färg på olika länkar. 

Alternativ 1: Samma färg på alla länkar

 • Gå till e-postbyggaren/campaign editor.
 • Klicka på ”Avancerade inställningar” längs med högersidan på skärmen. 

 • Klicka på ”Aktivera inställningar”. 
 • Klicka på "Globala länkfärger" och ange önskad färgkod. Ponera att du väljer svart. Då blir alla länktexter i mailet svarta. 
 • Klart!

Alternativ 2: Ange olika färg på olika länkar

 • Gå till e-postbyggaren/campaign editor.
 • Markera aktuell länk.
 • Klicka på textfärg i editormenyn uppe till höger. 
 • Välj önskad färg. 
 • Klart!

 • Vill du att länkfärgen blir vit? Undvik i så fall färgknappen där det står "Automatiskt" och välj istället den vita rutan längst ned till höger.
 • Resultat: Vit länktext. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss