Integrera Panagora med Rule

I Rule

Logga in i Rule och gå till sidan utvecklare https://app.rule.io/#/settings/developer

Klicka på "Ny API-nyckel". API-nyckeln är en säkerhetsuppgift, så behandla den varsamt, ungefär som ett lösenord.

Klicka på "Kopiera". Nu har du API-nyckeln i din dators urklipp (urklippshanteraren).

Nu är du klar i Rule!

I Panagora

Panagora hanterar hela processen med integrationen i EDGE. Kontakta din kundansvarige på Panagora så hjälper de dig med processen. 

Vilken data skickas från Panagora till Rule?

Orderdata i 4 grupper skickas från Panagora till Rule. Datan som skickas in är grunden till den segmentering du kan göra i Rule och därav anpassa din kommunikation.

De 4 grupperna är

  • Adress - 7 fält
  • Cart - 4 fält
  • Order - 15 fält
  • Subscriber - 8 fält
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss