Integrera Centra med Rule

Om integrationen

Med Centra integrerat till Rule kan du samla in orderhistorik, kund-, produkt- och beteendedata vilket ger dig insikter för segmenterad, personaliserad, automatiserad och datadriven kommunikation.

Installation

Första steget är att koppla din E-handel till Rule i Centra. 

1. Logga in på Centra

2. Under Plugins väljer du Rulemailer v4

3. Under API Key klistrar du in API nyckeln du genererade i Rule i tidigare steg. Du kan hitta din Rule API nyckel på Rules utvecklingssidan: https://app.rule.io/#/settings/developer

4. Välj de funktioner och inställningar du vill ha och tryck på spara

Nu när du är klar med dina inställningar, gör ett testanrop till Rule för alla dina flöden, då kommer du kunna se i ditt konto i Rule vilken data du får in och till vilken tagg.

Du kan läsa mer om Centras integration på deras sajt.

Användning

Centra Händelser

Tagg i Rule Beskrivning Data som skickas till Rule
OrderCreated När en eller flera varor har lagts i varukorgen och ännu inte slutfört ordern Subscriber & Order Data
OrderCompleted När ordern är genomförd i e-handeln Subscriber & Order Data
OrderShipped När en order är skickad Subscriber & Order Data
RefundCompleted När en produkt har returnerats Subscriber & Order Data
Newsletter Kund har klickat i att de vill ha nyhetsbrev via hemsidan eller kryssat att de vill ha nyhetsbrev i checkout-flödet  -

Om du manuellt bekräftar dina ordrar i Centra:

OrderPlaced När ordern läggs i din e-handel Subscriber & Order Data
OrderCompleted När ordern bekräftas manuellt i Centra Subscriber & Order Data

Automationer för e-handel

När E-handelsplattformen är kopplad till Rule så kan man sätta upp automationer på på eventen ovan. I denna artikel har vi beskrivit vanliga automationer för E-handel

Datafält som skickas till Rule

Order.Number
Order.Firstname
Order.Lastname

För RefundCompleted och ReturnCompleted skickas inga datafält in till Rule:

Order.Date 
Customer.Number 
Customer.Language 
Order.Street 
Order.City 
Order.Zipcode 
Order.State 
Order.Country 
Order.Company 
Order.Tele 
Order.Subtotal 
Order.Discount 
Order.Shipping 
Order.Total 
Order.Vat 
Order.Vatpercent 
Order.PaymentMethod 
Order.DeliveryMethod 
Order.HandlingAmount
Order.TaxDeductionAmount
Order.SubtotalAmount
Order.DiscountAmount
Order.ShippingAmount
Order.TotalAmount
Order.VatAmount
Order.Currency
Order.<attribute>_<element>

För skatteavdrag:

Order.TaxDeduction

Beroende på inställning i plugin om det är OrderCreated

Order.CartUrl

Endast för OrderCompleted

Order.Handling 
Order.BillingFirstname 
Order.BillingLastname 
Order.BillingStreet 
Order.BillingCity 
Order.BillingZipcode 
Order.BillingState 
Order.BillingCountry 
Order.BillingTele 
Order.BillingCompany 
Order.Carrier (Om vi har en leverans (OrderShipped))
Order.Trackinglink (Om vi har en leverans (OrderShipped))
Order.Trackingno (Om vi har en leverans (OrderShipped))

Endast för RefundCompleted och ReturnCompleted

Order.RefundValueTotal 
Order.RefundHandlingCost 
Order.RefundHandlingCostAmount
Order.RefundReturnCost
Order.RefundReturnCostAmount
Order.RefundCurrency
Order.RefundValueTotalAmount
Order.RefundValuePcsAmount

För varje objekt

Order.Brands 
Order.Types 
Order.Sizes 
Order.ProductCount 
Order.IndividualProductCount 
Order.Names 
Order.Variations 
Order.Collections
Order.Skus (inte för returer)
Order.Products (inte för returer)
Order.RefundValuePcs (endast för returer)

Kund registrerad

Customer.Firstname
Customer.Lastname
Customer.Language
Customer.Tele
Customer.City
Customer.Country
Customer.Zipcode
Customer.Address1
Customer.Address2

OrderCancellation Ytterligare orderfält :

Order.AdditionalMessage
Order.CompanyUrl

Nyhetsbrev, alla kan vara tomma beroende på hur registreringen sker 

Obs: Om det finns ett separat val för "Jag vill registrera mig för nyhetsbrevet" på webbplatsen, där de bara fyller i sin e -post eller om de väljer att registrera sig från beställ kassan

Contact.Language 
Address.Firstname 
Address.Lastname 
Address.Street 
Address.City 
Address.Zipcode 
Address.State 
Address.Country

GiftCertificate Common Order-fält + GiftCertificate-fält:

GiftCertificate.Name
GiftCertificate.Code
GiftCertificate.Link
GiftCertificate.Message
GiftCertificate.Date
GiftCertificate.DueDate
GiftCertificate.Description
GiftCertificate.Friend
GiftCertificate.Currency
GiftCertificate.Value
GiftCertificate.ValueAsNumber

Glömt ditt lösenord

Customer.Firstname 
Customer.Lastname 
Customer.Language 
Customer.Tele 
Customer.City 
Customer.Country 
Customer.Zipcode 
Customer.Address1 
Customer.Address2 
Customer.PasswordRestoreLink

Back In Stock 

Product Alerts är ett API utvecklat av Rule som håller koll på produkters lagerstatus via e-com systemet. Och produktinformationen skicka med Rule via automationer. Det finns en standardkoppling mellan Centra och Rule för att komma igång med Back in Stock, börja med att aktivera integrationen i Centra. Läs mer i denna guide.

När skickas produktdata till Rule?

 • När en kund bevakar en produkt 
 • När produkten är tillbaka i lager igen 

När Back in stock är aktivt från Centra så behövs automationerna sättas upp i Rule.

Fastnade du på något steg? Kontakta oss på support@rule.se så hjälper vi dig gärna vidare!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.