Hur lägger jag till en countdown?

I den här artikeln kommer vi gå genom hur du kan lägga till en countdown för en specifik tidpunkt. Vi har skapat upp fem olika varianter som du kan ta del av. Vi rekommenderar att ni ställer in nedräkningen max 9 dagar innan, för att det ska se bäst ut. 

Först kommer ni se de olika designerna av "Countdowns" du kan använda dig utav. Efter det kommer du kunna läsa er till steg för steg hur du gör.

https://helpers.rule.se/CountDown/index.php?date=2019-11-29&time=09:00:00&theme=blue

https://helpers.rule.se/CountDown/index.php?date=2019-11-29&time=09:00:00&theme=colorful

https://helpers.rule.se/CountDown/index.php?date=2019-11-29&time=09:00:00&theme=black

https://helpers.rule.se/CountDown/index.php?date=2019-11-29&time=09:00:00&theme=white_on_black

https://helpers.rule.se/CountDown/index.php?date=2019-11-29&time=09:00:00&theme=black_on_white

Hur man går tillväga: 

  • Börja med att välja vilken design du vill använda dig av och kopiera den länken. I varje länk som du ser ovan, ligger det datum och tid i länken. Ändra till de datum och tid direkt i länken till den specifika tidpunkten när countdownen ska slå till 0. Bilden nedan visar en närmare bild på vart i länken datum och tid står. 

  •  För att få nedräkningen att fungera så ska ni klicka på ett bildblock i er mall och sedan lägga in länken i rutan för URL.

När du skickar en förhandsgranskning för att se hur utskicket kommer att se ut, kommer inte rätt siffror för nedräkningen synas, det är endast vid skarpa utskick!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.