Hur gör jag länkar i text/bild i nyhetsbrevet?

För att länka text: Markera önskat textavsnitt och klicka sedan på länkikonen i ovankant i det verktygsfält som kommer fram. Där anger du din URL-adress och klickar OK för att gå vidare.

För att länka bild: Klicka på bilden för att göra den grönmarkerad, därefter klickar du på länkikonen (se bild 1)  i verktygsfältet som kommer fram i ovankant. Där skriver du in önskad URL-adress och klickar OK för att gå vidare.  

1) Ikonen i verktygsfältet för att skapa länken: 

2) Bild på fönstret där du anger din url-adress som länken ska gå till: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss