Hur bifogar jag filer/dokument i nyhetsbrevet?

Att bifoga externa filer behövs inte i nyhetsbrev. Via en grundligt utförd mall tillsammans med innehåll som länkar, text och bilder så behöver man inte bifoga kompletterande material i nyhetsbrevet.

I kampanjerna kan man enkelt sedan länka texter eller bilder till andra landningssidor, bilagor etc. där man kan ha nedladdningsbar information tillgängligt. 

Tips! Om du inte har möjlighet att lägga in dina filer/dokument på din egen hemsida/landningssida så kan du lägga dina PDF:er eller andra dokument på exempelvis Google Drive eller i Dropbox och skapa URL-länkar där – som du sedan använder för att länka till text eller bild i ditt utskick.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss