GDPR - Personuppgiftsbiträde

Har du frågor om hur Rule hanterar personuppgifter med avseende på GDPR? 

All info finner du i vårt personuppgiftsbiträdesavtal här https://www.rule.se/gdpr/.

Do you have questions about how Rule handles personally identifiable information, with regards to GDPR?

You will find all relevant information in our data processing agreement here (in Swedish) https://www.rule.se/gdpr/.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss