Hur gör jag för att schemalägga ett utskick?

För att schemalägga en kampanj följ punkterna nedan:
  • Klicka på Skapa kampanj 

  • Välj din mall för att komma till e-postbyggaren och skapa nyhetsbrevet, ange mottagare, rubrik etc. 
  • Gå sedan till Sammanfattning & schemalägg
  • Klicka på Specifik tidpunkt och ange datum och klockslag för önskat utskick
  • Bekräfta schemaläggning genom att klicka på Schemalägg. Kampanjen hamnar då under Kampanjer > Schemalagda
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss