Newsfeed automatiserar ditt innehåll

Genom funktionen Newsfeed automatiserar du ditt innehållsflöde i Rule. Med en Newsfeed-anpassad mall kan du integrera din mejlkanal automatiskt med övriga digitala kanaler. Newsfeed-mallen hämtar innehåll så som rubrik, text, bild från en extern källa så man slipper skapa upp innehåll till varje utskick. 

Varför använda Newsfeed?

  • Använd redan befintligt material
  • Undvik dubbelt arbete
  • Det blir en automatisk synk med webbkanalen
  • Exempel på innehåll: Redaktionellt material (som nyhetsartiklar, bloggar). Dynamiska topplistor (exempelvis toppsäljare på sajten).

Hur gör du för att implementera Newsfeed?

  • Se till att dina webbsidor är OG-anpassade
  • Skapa en publikt tillgänglig sida med en Json-lista över de webbsidor som vi ska hämta, som ligger publicerade. (Det vill säga en URL som innehåller en lista över de olika artiklarna som Rule ska hämta.)
  • Vill du hålla sidan icke-publik, inga problem, ni kan låsa upp för vår unika USER_AGENT. Den får ni av Rule (support@rule.se).
  • Beställ en malluppdatering från Rule (support@rule.se) som lägger in ett Newsfeed-block.

Sedan kan du skicka dina kampanjer och låta flödet automatiskt lägga sig i rätt ordning i ditt utskick. 

Här ser du ett exempel på hur vi på Rule själva använder feeden för våra artiklar

Syntax

[News:http://example.com] -  Newsfeed url med Open Graph

[LoopValue:title] - Loop value med og-namn (exempel: title, url, image, content]

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss