Rule BotStop – Spamskydd via API

Vad är ett honey pot-fält?

Ett honeypot-fält är en enkel men effektiv mekanism för att stoppa spambottar. Tanken är att lägga till ett fält till ett online-formulär, som bara syns för bottar, och inte syns för människor. Om detta fältfylls i, kan vi lugnt anta att formuläret postats av en bot och därför kan avfärdas.

Hur implementeras ett honey pot-fält?

Honey pot-fältet behöver läggas till i ert HTML-formulär. Detta fält kallas i Rule 'email_field' (det har medvetet ett generiskt namn för att inte väcka spammares uppmärksamhet). Namnet på detta fält är viktigt och får inte ändras. När ni sen postar till Rules API skickar ni bara med detta fält, d.v.s. ta inte bort eller döp om detta fält 'email_field'. 


Exempelkod:

<style>
 	<!-- This is the normal part of the form, that humans see -->
	.rulemailer-subscriber-widget {font-family: Helvetica, sans-serif;width: 500px;} 
	... 
 	<!-- This is the hidden part of the form, that only bots see -->
	.rulemailer-email-check {display: none !important;} 
</style>
<div class="rulemailer-subscriber-widget">
	 <form id="rule-optin-form" action="https://example.com/api/signup" method="POST">
	 	... 
	 	<!-- This is the normal input, that humans fill in -->
	 	<label>Email address</label>
	 	<input type="email" placeholder="Email address" name="email" required="required">
	 	<!-- This is the honey pot, that humans don't see, but bots see and fill in -->
	 	<label class="rulemailer-email-check">Are you machine?</label>
	 	<input type="checkbox" name="email_field" class="rulemailer-email-check" value="1" tabindex="-1" autocomplete="off">
	 	...
	</form>
</div>
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss