Enterprise Export

Enterprise Export är en möjlighet för den organisation som har intresse för – eller behov av – att samla all aktivitetsdata från Rule med syfte att på egen hand analysera den. 

Enterprise Export är en tilläggstjänst, framför allt riktad mot kunder med större konton.
Den sätts upp som ett automatiskt jobb som går exempelvis varje natt (eller oftare) och levereras som fil till kundens SFTP-yta hos Rule alternativt kan den hämtas via API från Rule. Det skiljer ingenting i pris eller funktion mellan API och fil, ni som kund väljer det som passar er bäst. 

Exporten innehåller tre delar:

1. Statistics, dvs medlemsaktivitet såsom, öppning, länkklick osv. En rad per aktivitet.
2. Dispatcher, dvs utskick uppdelat på e-mail/sms, kampanj/automation, samt vilka taggar/filter det har skickats till.
3. Subscriber, de medlemmar som uppdaterats under intervallet (för att kunna relatera dem till aktivitet i statistics-filen).

Exporten är utformad för att vara enkel att läsa in i ett Datawarehouse eller Business Intelligence-system för att sedan kunna korreleras med annan data, för att se t.ex. vilken konvertering ett visst utskick har genererat.

Om ni är intresserade kan Rule dela en exempelfil med er så att ni kan utvärdera mer i detalj vad denna data skulle ge er.

Exporten sätts up av Rules tekniska team och för att få ett estimat vad det skulle innebära för er (eller om ni vill se en exempelfil): kontakta Rule på support@rule.se

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.