Lägga till medlemsfält i mail

Nedan ges en beskrivning om hur du använder dig av medlemsfält med information direkt i dina nyhetsbrev. Se först till att du har önskad medlemsinformation, här t.ex. förnamnet, inläst i Rule som ett medlemsfält. Se efter under Medlemmar>Grupper och medlemsfält.

För att sedan få in det i nyhetsbrevet som önskat, gå till e-postbyggaren där du skapar brevet och anger mottagare etc., och sätt markören där förnamnet ska ligga. Gå sedan till övre vänstra hörnet i verktygsfältet och välj Lägg till medlemsdata och sök upp förnamn. Se bild 1 nedan. 

Bild 1:

Då kommer medlemsfältet automatiskt hämta och matcha den informationen. Om en mottagare inte matchar medlemsfältet, till ex saknar data för förnamn på kundkortet, kommer det att visas tomt för den mottagaren. Dvs kommer det inte att stå "Hejsan Customfield..." (kommer ej visa customfield/medlemsfälts-koden) 

Exempelvis kan det se ut så här: ”Hej, [CustomField:Personuppgifter.Förnamn]”. Se exemplet i bild 2 nedan. 

Bild 2:

Användning av medlemsfält i bild url:

För att använda sig av personligt anpassade bilder kan man göra på två sätt.

1. Spara hela url:n till bilden i ett medlemsfält och använd det som URL för bilden, till exempel "http://test.se/eu.jpg" i medlemsfältet "Grupp.bildurl", då använder vi hela medlemsfältet som url i bildegenskaper. Detta kan då användas för att mottagare som tillhör ett visst segment, till ex EU ska få en anpassad bild.

2. Eller så kan du styra delar av Bildurl:n baserat på värdet i ett medlemsfält, till ex. så har vi sparat värdet "eu" i medlemsfältet "Address.Country" och då blir bild URL http://ip-only.se/eu.jpg

Mvh Team Rule

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss