Hur lägger jag till medlemsfält i mail?

Du kan använda dig utav medlemsfält med information direkt i dina nyhetsbrev för ett mer personligt utskick. Se först till att du har önskad medlemsinformation, i exemplet nedan: förnamnet, inläst i Rule som ett medlemsfält. Se efter under Medlemmar>Grupper och medlemsfält.

För att sedan få in det i nyhetsbrevet som önskat, gå till e-postbyggaren där du skapar brevet och anger mottagare etc och sätt markören där förnamnet ska ligga. Gå sedan till övre vänstra hörnet i verktygsfältet och välj Medlemsfält och sök upp förnamn. Se hur detta enkelt görs nedan: 

Då kommer medlemsfältet automatiskt hämta och matcha den informationen. Om en mottagare inte matchar medlemsfältet, till exempel saknar data för förnamn på kundkortet, kommer det att visas tomt för den mottagaren. Det vill säga: då kommer det inte att stå "Hejsan Customfield..." (kommer ej visa customfield/medlemsfälts-koden) 

Användning av medlemsfält i bild-URL:

För att använda sig av personligt anpassade bilder kan man göra på två sätt.

1. Spara hela URL:n till bilden i ett medlemsfält och använd det som URL för bilden, till exempel "http://test.se/eu.jpg" i medlemsfältet "Grupp.bildurl", då använder vi hela medlemsfältet som URL i bildegenskaper. Detta kan då användas för att mottagare som tillhör ett visst segment, till exempel EU ska få en anpassad bild.

2. Eller så kan du styra delar av Bild-URL:n baserat på värdet i ett medlemsfält. Exempelvis så har vi sparat värdet "eu" i medlemsfältet "Address.Country" och då blir bild-URL: http://ip-only.se/eu.jp

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss