Beräkna antalet tecken i ett SMS

TECKEN – BERÄKNA SMS-LÄNGD vs. ANTAL SMS

  • En SMS-enhet består av 160 tecken 
  • Det avser "normala tecken", eller så kallade standardtecken (läs mer nedan) 
  • Du kan skicka flera SMS-enheter i en följd och betalar en fast kostnad per enhet 
  • I Rule skickar du upp till sex enheter i en följd, vilket motsvarar 800 tecken
  • Specialtecken som emojis och andra exotiska bokstäver förbrukar fler antal tecken än vad standardtecknen gör, så detta har vi valt bort. 
  • Länkar som ligger med i SMS:et är klickbara – det gäller i såväl Android som iPhone.
  • Exempel på SMS med klickbar länk i Android:

Teckenomvandling

När du skapar upp ett SMS med icke standardtecken så kommer Rule att göra om dessa tecken till GSM-7 standard. Ett exempel på tecken som omvandlas är om du skriver tecknet "⦅" då kommer Rule göra om tecknet till "(". Denna funktionalitet hjälper dig med att dina SMS inte blir för långa med onödiga tecken. Det kan finnas tecken i vår referenslista som vi inte gör om. Därför är det bra att använda standardtecken när man skickar SMS med Rule.  

När du använder specialtecken som kyrilliska alfabetet, kinesiska tecken etc så finns en risk att varje specialtecken motsvarar flera tecken och gör att de 160 tecken du har per SMS-enhet snabbare går åt. ( Du kan, som nämnts ovan, skicka flera SMS-enheter á 160 tecken på samma gång – då ser meddelandet ut som ett SMS när det landar hos mottagaren, men eftersom du betalar per enhet så kan detta vara bra att tänka på innan du skickar…)

Här ser ni en förklaring vilka tecken och hur vi omvandlar dom

Exempel: För det första kyrilliska tecken du skriver i ditt meddelande går det åt 92 tecken av ditt SMS. Följande kyrilliska tecken motsvarar dock endast ett standardtecken vardera. Enligt den logiken skulle det ryska ordet för fred (мир) förbruka 94 av dina 160 tecken i din SMS-enhet. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss