Beräkna antalet tecken i ett SMS

TECKEN – BERÄKNA SMS-LÄNGD vs. ANTAL SMS

  • En SMS-enhet består av 160 tecken 
  • Det avser "normala tecken", eller så kallade standardtecken (läs mer nedan) 
  • Du kan skicka flera SMS-enheter i en följd och betalar en fast kostnad per enhet 
  • I Rule skickar du upp till sex enheter i en följd, vilket motsvarar 800 tecken
  • Specialtecken som emojis och andra exotiska bokstäver förbrukar fler antal tecken än vad standardtecknen gör
  • Länkar som ligger med i SMS:et är klickbara – det gäller i såväl Android som iPhone.
  • Exempel på SMS med klickbar länk i Android:

Var uppmärksam på att du – för att hålla koll på hur många tecken du skickar med ditt SMS – måste använda standardtecken. När du använder specialtecken som emojis, kyrilliska alfabetet, kinesiska tecken et cetera så finns en risk att varje specialtecken motsvarar flera tecken och gör att de 160 tecken du har per SMS-enhet snabbare går åt. (Du kan, som nämnts ovan, skicka flera SMS-enheter á 160 tecken på samma gång – då ser meddelandet ut som ett SMS när det landar hos mottagaren, men eftersom du betalar per enhet så kan detta vara bra att tänka på innan du skickar…)

Exempel 1: För det första kyrilliska tecken du skriver i ditt meddelande går det åt 92 tecken av ditt SMS. Följande kyrilliska tecken motsvarar dock endast ett standardtecken vardera. Enligt den logiken skulle det ryska ordet för fred (мир) förbruka 94 av dina 160 tecken i din SMS-enhet. 

Exempel 2: Att lägga in en (1) emoji i SMS:et kan komma att motsvara 100 tecken av de 160 som ingår i en SMS-enhet. Om du således skickar tre emojis kan det leda till att utskicket består av sammanlagt 300 tecken vilket motsvarar två SMS-enheter.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss