PSD-fil för hjälp vid design av mall

Ett av de enklaste sätten att styra strukturen i en layout och för att uppnå en konsekvent och organiserad design är att tillämpa ett rutnätssystem vid design. Ett slags galler eller "osynligt lim" som håller ihop designen.

För hjälp på traven att designa en mall har vi skapat en standard mall som utgått från ett rutnät som du kan utgå från när du skapar upp din design.

Du når den här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss