Att tänka på vid kontakt med supporten

För att få så snabb och effektiv hjälp som möjligt med ditt ärende innan och vid kontakt med supporten har vi samlat punkter att tänka på nedan. Detta för att supporten ska förstå ärendet på en gång och kunna assistera på bästa sätt.

Har du kollat hjälpcentret?

I vårt hjälpcenter finner man oftast svar på alla frågor som skickas till supporten. För att spara tid, sök först upp din fråga där. Du har också tillgång till hjälpartiklarna när du är inloggad i appen via "?" symbolen. 

Konto som det gäller 

Då vi har många aktiva konton i Rule är det viktigt att specificera vad för konto det gäller vid kontakt med supporten, för att undvika att ärendet börjar undersökas på fel konto. 

Kampanj/automation som det gäller

Supporten får in många ärenden gällande hjälp med en viss kampanj eller automation, här är det väldigt bra att specificera vilken det gäller. Ett enkelt sätt är att länka till den direkt i ärendet.

Tydlighet är nyckeln

För att få en snabb lösning på sitt ärende är det viktigt att tänka på att vara så tydlig som möjligt. Då Rule är en så pass flexibel plattform, som kan användas på så många olika sätt, är extra tydlighet därför nyckeln till snabb åtgärd från supporten.

Vid malljusteringar

När man är en ny kund i Rule bjuder vi på 1 mall där det ingår 2 stycken korrekturvändor. Vid malljusteringar och korrekturvändor är det extra viktigt att vara tydlig, så om det är mer än 1 liten justering, samla punkterna i ett dokument. Övriga små justeringar man önskar göra i framtiden ordnar supporten kostnadsfritt, men vid större justeringar (utanför korrekturvändor) och vid  en ny mall tillkommer alltid en kostnad.

Superadmin

Superadmin-behörighet ges till dig som är kontraktsansvarig över kontot samt till flera användare efter önskemål. Med denna behörighet kan du själv lägga till användareregistrera ett kort och radera samt återaktivera medlemmar. Så för att spara tid är det mest effektiva att man kollar med supporten om man har superadmin behörighet (vid osäkerhet). Om man har det kan man alltså göra allt detta själv direkt i appen.

Hantering av kundlistor

Du ansvarar över hanteringen av dina kundlistor. Som ny kund kan du kontakta supporten om du fastnat vid import av medlemmar så kan vi hjälpa till med importen, men fortsättningsvis ansvarar man själv över import och strukturering av sina medlemmar.

Vid tekniska problem

Om du stöter på teniska problem i appen finns det åtgärder att testa först som kan lösa ärendet innan kontakt till supporten: Ladda om webbläsaren, logga in och ut, gör en återställning. Om inget av detta hjälper tveka inte att kontakta för hjälp av ärendet. 

Utveckling och API

API, utvecklings och beställningsfrågor mejlas till supporten. Därefter tas ärendet vidare till utvecklare och lämnar supporten. Vill du integrera Rule till andra tjänster behövs en Api-nyckel. För att komma åt Api-dokumentation klickar du här.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss