Hur ställer man in så att en kund får landet som tagg där de har signat-up ifrån?

För att de som signar upp sig på era olika hemsidor beroende på land, automatiskt ska få taggen för vilket land de signat upp sig via, så rekommenderar vi att skapa upp nya sign-up formulär med språktagg för varje sign up sida. 

Till exempel att xxx.se får B2C_SV taggen och xxx.com får B2C_EN taggen, se stegen nedan.

- Skapa en ny tagg, exempelvis B2C_SV som ska användas för sign-up vid xxx.se.

- Skapa ett nytt anmälningsformulär och ange B2C_SV taggen i formuläret, läs mer om hur du skapar sign-up formulär här
Hur skapar jag ett anmälningsformulär?.

- Hänvisa kod snippet i steg 4 från anmälningsformulär till webbansvarige och be de lägga in det i xxx.se sida.

När medlemmar anmäler sig från xxx.se så kommer de nu att få B2C_SV taggen per automatik.

Notera att du behöver göra samma process för xx.com sidan.

Kontakta support@rule.se vid frågor.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss