I vilket format måste telefonnummer skrivas vid import?

Det är vanligt att företag samlar telefonnummer som medlemsdata på sina medlemmar. För att importera in telefonnummer till tillhörande medlemskort krävs det att numret är skrivet i rätt format och faktiskt är ett mobilnummer. Vidare går det alltså inte att importera in hemnummer/fast telefoni.

För att Rule ska kunna läsa in mobilnummer smidigt vid import skall numret skrivas i landskodsformat, dvs exempelvis +4673867xxx. (46 för Sverige och att man tar bort 0)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.