DKIM och DMARC för att undvika skräpkorgen och få högre öppningsfrekvens

UPDATE: Från och med 1:a februari 2024 måste dessa inställningar vara på plats för att du ska nå fram med dina kampanjer till Gmail och Yahoo.

När detta är på plats, glöm inte att validera dina inställningar och maila till support@rule.se.

Inställningarna nedan gör du hos din domännamnsleverantör. Skickar ni mejlkampanjer/utskick ifrån fler domäner så följa dessa steg för varje domän. 

Om du är osäker på hur du ställer in det hos just din domännamnsleverantör så kontakta dem för vägledning. 

Att ställa in DKIM:

DKIM står för "DomainKeys Identified Mail" och är en e-post autentiseringsteknik som verifierar att ett meddelande skickades från en legitim användare av en e-postadress. Den är utformad för att förhindra e-förfalskning eller spoofing (kommunikation skickad från en okänd källa som är förtäckt som en källa som är känd för mottagaren).

Rule stödjer DKIM och för att sätta upp det behöver man lägga till ett CNAME.

En Canonical Namnpost (förkortad CNAME-post) är en typ av resursrekord i domännamnsystemet (DNS) som används för att ange att ett domännamn är ett alias för en annan domän (den kanoniska domänen) i er DNS. 

Följande ska läggas till:

keyse._domainkey.xxx.se som pekar till keyse._domainkey.rulemailer.se

xxx.se=ert domän, till ex. alright.se

Se här:

1. Klicka på “Lägg till subdomän" och fyll i: Subdomän: keyse._domainkey

2. Välj CNAME och sedan Data: keyse._domainkey.rulemailer.se

Att ställa in DMARC:

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance ) är ytterligare ett sätt att verifiera inkommande mail genom att autentisera avsändarens domän. DMARC är extra viktigt för mail som skickas till Outlook/Hotmail.

  1. Logga in på din DNS och välj det domännamn som du vill använda som avsändare.
  2. Klicka på DNS-editor.
  3. Klicka på ”Lägg till Record”.
  4. Välj typ ”TXT”
    TTL (Time to live) bestämmer hur ofta värdet ska kollas av i sekunder, standard är 3600 och det blir alldeles utmärkt.
  5. I rutan namn ska du lägga till följande värde: _dmarc
  6. I rutan data ska du lägga till följande: v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@rule.se; ruf=mailto:authfail@rule.se

Validera inställningarna och aktivera ditt konto

När detta är på plats, testar du dina inställningar här och mailar vår support genom att klicka på länken: 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.