Hur flyttar jag en medlem till ett annat filter? Till ex. annat språkfilter?

Om en medlem till ex. önskar att få nyhetsbrevet på engelska istället för svenska, eller om det är någon annan anledning till att ni måste ändra filter på en medlem följer ni informationen nedan:

En spontan frågeställning som kan dyka upp är; "Räcker det med att byta medlemmens språk till engelska? när kunden redan har ett annat språk registrerat". Svaret på den frågan är Ja, det gör det.

  • När ni ändrar medlemmens språk från till ex. svenska till engelska på medlemmens kundkort, dvs på språk så känner systemet av denna ändring och ändrar så att medlemmen tillhör det andra önskade till ex. språkfiltret. 
  • Ett annat exempel är om man till ex. vill ändra landet medlemmen är knuten till via filter måste man importera medlemmen på nytt, med den nya land-datan.
  • Notera att det krävs att filtret ni önskar ändra till är skapat. Läs mer om hur ni skapar filter här.
  • För att sedan se ändringen av filter på önskad medlem måste ni spara filtret på nytt, dvs gå in på filter och taggar och välja det berörda filtret, och klicka på spara. På så sätt uppdateras medlemmens kundkort och ni kan se att medlemmen nu tillhör ett annat filter. 

Om ni har några frågor kontakta support@rule.se så hjälper vi dig!

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss