Hur lägger jag till språk på medlemmar vid import?

Om man har samlat in språkdata på sina medlemmar kan man välja att koppla tillhörande språk på medlemmarna i Rule. Språk ställs per default till svenska om inget annat anges.

-För att automatiskt och enkelt matcha språk vid import krävs det att du har skapat en kolumn för "språk/language" i din importfil. På så sätt kan du filtrera ut till ex. att endast skicka ett nyhetsbrev till engelsktalande medlemmar genom att skapa ett filter som filtrerar ut engelsktalande. Läs mer om hur du skapar filter här.

Alternativt kan du lägga till ett språkvärde vid importstadiet. (Detta är om alla i importfilen har samma språk)

För att lägga till ett språkvärde vid import:

  • Gå till Medlemmar. 

  • Klicka på Importera för att välja fil att importera i Rule.
  • Medlemsfältens attribut, kolumnnamnen, (t.ex. förnamn, språk etc.) fördelaktigast skapas innan import. Det gör man via Medlemmar>Grupper och medlemsfält. Excel-kolumnerna kommer sedan automatiskt kopplas mot skapade Medlemsfält i Rule.
  • När man valt fil, klicka på Nästa för att gå vidare. 
  • Här har du ett alternativ att lägga till ett språk "värde" som alla medlemmar i importen ska få:

  • På så sätt undviker du att alla medlemmar får svenska som värde per default.
  • Klicka sedan på Starta import .

Kontakta support@rule.se om du har några frågor kring att ställa in språk på medlemmar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss