Hur återaktiverar man kunder? / How to re-activate subscribers?

(English version below.) 

SE: Återaktivering kan göras på två olika sätt, som mottagande kund direkt via en knapp för återregistrering eller som administratör inne i Rule. Se bilderna nedan för dem olika varianterna. Se de olika alternativen i bilderna nedan. 

ENG: You can resubscribe in two ways, either as a subscriber or as an administrator. Please see both options presented below. 

Subscriber

SE: Detta meddelande visas när man klickat på avregistreringslänken. Man har även möjlighet att skapa en egen landningssida och ange URL-adressen under Inställningar>Konto. 

ENG: Landing page directly after clicking the unsubscribe button in the email footer. Note that you can change the landing page and choose your own by adding the URL-address under Settings>Account. 

Ska-rmavbild-2017-09-25-kl-11-23-52.png SE: Meddelande som visas när man klicka på den gröna knappen för att återregistrera sig. 

ENG: Message shown after clicking the green button above to resubscribe.  

Ska-rmavbild-2017-09-25-kl-11-24-04.png
Administrator
SE: För att återaktivera kunder behöver man behörighet i Rule. Be er Rule-ansvarige kontakta Rule för tillägg av behörighet.  
ENG: To resubscribe for newsletter/automation as an administrator, we can add user permission. Please have your Rule-administrator contact us via support@rule.se and the Resubscribe-function will be added to your profile. 

Ska-rmavbild-2017-09-25-kl-11-23-26.png

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss