Räknas avregistrerade kunder in i antalet medlemmar?

Som kund betalar man endast för de aktiva medlemmarna man har på sitt konto.

Dvs, så betalar man inte för de medlemmar som är under spärrlistan. 

Kontakta oss på support@rule.se om du har några frågor gällande medlemmar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss