Vad kan jag göra under Avancerade inställningar?

Genom att klicka på knappen Avancerade inställningar så har man möjlighet att ändra några förinställda inställningar manuellt. Genom att aktivera inställningarna så kan man ändra följande: 

  • Understrukna länkar. Det är förinställt att de inte ska vara understrukna men man kan ändra genom att markera "Ja" eller "Nej". 
  • Globala länkfärger innebär att man manuellt kan ange färgkoder efter önskemål för att matcha sin grafiska profil. 
  • Layout för bilder - tar bort marginaler runt bilder i bland annat Gmail. 

Du hittar den funktionen till höger i bild i e-postbyggaren där du skapar nyhetsbrevets innehåll, anger mottagare, rubrik m.m. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss