Vad är en bildbank och hur använder jag mig av den?

En bildbank i Rule är en sektion där du kan spara bilder och skapa kataloger. Du når bildbanken via huvudmenyn och i mailbyggaren.

  • Via Bildbanken i Rule kan du välja att ladda upp filer utan att använda dem direkt. Då lägger man in bilden i bildbankens bibliotek där du också kan skapa och administrera mappar efter eget behov.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss